Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Analýza současného vývoje elektromobility, porovnání různých druhů pohonů
Vobecký, Jan ; Sedlák, Petr (oponent) ; Vémola, Aleš (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na analýzu současného vývoje elektromobility a popis různých druhů pohonů. V první části je zpracována základní teorie o elektrovozidlech na baterie, hybridních vozidlech a vozidlech na palivové články. Druhá část přináší průzkum trhu a data o nabízených elektromobilech. V závěru práce je zhodnocení situace.
Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení
Vobecký, Jan ; Svobodová, Ivana (oponent) ; Fojtů, Kateřina (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na hospodaření společnosti RACCOON s.r.o., a to v období od roku 2014 do roku 2018. V první části je zpracován teoretický základ pro analýzy okolí podniku, finanční analýzu a její metody výpočtu. V druhé části se nachází seznámení se společností a finanční analýza. V závěru práce jsou uvedena případná doporučení pro zlepšení finanční situace.
Knowledge, Research & Education at University and in Industry
Vobecký, Jan
After twenty five years of experience in the research, education and industrial cooperation at the Czech Technical University in Prague, the author of this contribution left into the industry. Working in the field of research and technology development of the multinational high-tech company, he has received a complementary picture on the organization, methodology and control strategies governing the Knowledge, Research and Education (KRE) in the industry. With the personal experience from these two worlds, he will talk about contemporary approaches to the KRE at both the University and Industry. He will present state-of-the-art practices from Knowledge Management Control, planning, reviewing and efficiency metrics of Research, the application of Learning Management Systems, etc. Their brief discussion aims to answer the question: What can today's University learn from modern Industry and vice versa in favor of a future growth?
Prezentace: Stáhnout plný textPDF

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.