Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 132 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
SMV-2020-08: Vývoj svarového spoje pro kompletaci vakuových konektorů
Zobač, Martin ; Vlček, Ivan ; Dupák, Libor
Předmětem řešeného projektu byl výzkum a vývoj nerozebiratelných spojů kovových materiálů s využitím technologie svařování elektronovým svazkem. Výsledkem projektu byly technologické postupy pro konkrétní sestavy vakuových konektorů.
SMV-2020-07: Vývoj nerozebíratelných spojů kovových materiálů pro přístrojovou techniku
Zobač, Martin ; Vlček, Ivan ; Dupák, Libor
Předmětem řešeného projektu byl vývoj nerozebíratelných spojů kovových materiálů s využitím technologie svařování elektronovým svazkem a technologie vakuového pájení. Výsledkem projektu byly ověřené technologické postupy pro značně tvarově a materiálově rozmanité strojní sestavy.
SMV-2020-06: Vývoj nerozebíratelných spojů pro zdroje RTG
Zobač, Martin ; Vlček, Ivan
Předmětem řešeného projektu byl další vývoj nerozebiratelných spojů kovových materiálů s využitím technologie svařování elektronovým svazkem a technologie vakuového pájení. Vývoj navázal na výsledky z předchozích období. Výsledkem projektu byly jak konkrétní technologické postupy pro konkrétní sestavy, tak i technologické postupy pro různé kombinace kovových materiálů s obecnou použitelností.
SMV-2020-05: Vývoj svařovaných spojů mechanických sestav pro vakuovou techniku s použitím technologie elektronového svařování
Zobač, Martin ; Vlček, Ivan ; Dupák, Libor
Předmětem řešeného projektu byl další výzkum a vývoj nerozebiratelných spojů kovových materiálů s využitím technologie svařování elektronovým svazkem. Výsledkem projektu byly konkrétní technologické postupy pro konkrétní sestavy. Pro daný projekt byla charakteristická značná experimentální náročnost.
SMV-2020-04: Vývoj svařovaných spojů mechanických sestav
Zobač, Martin ; Vlček, Ivan ; Dupák, Libor
Předmětem řešeného projektu byl výzkum a vývoj nerozebiratelných spojů mechanických sestav s využitím technologie svařování elektronovým svazkem. Výsledkem projektu byly konkrétní technologické postupy pro dané sestavy ověřené na zkušebních sériích.
SMV-2020-03: Výzkum a vývoj elektrických hermetických průchodek se skleněnými zátavy
Zobač, Martin ; Vlček, Ivan ; Dupák, Libor
Předmětem projektu byl výzkum a vývoj elektrických hermetických průchodek. Výsledkem projektu byly návrhy uspořádání průchodek a technologie výroby skleněných zátavů, které vyústily v realizaci. Tyto realizované průchodky byly úspěšně testovány. Pro projekt byla charakteristická nutnost modifikovat některé technologické kroky pro získání průchodek s požadovanými parametry.
SMV-2020-02: Vývoj pájených a svařovaných spojů mechanických dílů elektronových mikroskopů
Zobač, Martin ; Vlček, Ivan ; Dupák, Libor
Předmětem řešeného projektu byl další výzkum a vývoj nerozebiratelných spojů kovových materiálů s využitím technologie svařování elektronovým svazkem a technologie vakuového pájení. Výsledkem projektu byly konkrétní technologické postupy pro konkrétní sestavy částí elektronových mikroskopů. Projekt navazoval na řešení v předchozích obdobích.
SMV-2020-01: Vývoj nerozebíratelného spoje rotoru elektrického motoru
Zobač, Martin ; Vlček, Ivan ; Dupák, Libor
Předmětem řešeného projektu byl výzkum a vývoj nerozebiratelného spoje pro kompletaci rotoru elektrického motoru s využitím technologie svařování elektronovým. Výsledkem projektu je technologický postup pro konkrétní sestavu motoru.
SMV-2020-18: Výzkum a vývoj elektronových trysek pro svařování
Zobač, Martin ; Vlček, Ivan ; Dupák, Libor
Předmětem projektu bylo pokračování výzkumu a vývoje trysek pro elektronové svařování a příslušenství. Probíhající fáze byla zaměřena na úpravy dílčích součástí trysek, a to především na vysokonapěťový kabel a izolátor. Pro otestování modifikací byly vyrobeny ověřovací vzorky.
SMV-2020-17: Vývoj elektronové trysky pro svařování radioaktivních vzorků
Zobač, Martin ; Vlček, Ivan ; Dupák, Libor
Předmětem projektu byl další výzkum a vývoj trysky pro elektronové svařování s urychlovacím napětím do 60 kV a maximálním výkonem 6 kW. Zařízení bylo vyvíjeno pro práci v tzv. "horké komoře", kde je vystaveno intenzivnímu radioaktivnímu záření. Tryska byla vybavena novým typem keramického izolátoru. Projekt byl charakteristický řešením komplexních problémů z různých oborů a vyústil v realizaci funkčního vzorku trysky, který byl úspěšně testován ve spolupráci se zadavatelem.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 132 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.