Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Prevence HIV na školách
Veselá, Pavlína ; Dočkal, Jan (vedoucí práce) ; Machová, Jitka (oponent)
V první kapitole autorka seznamuje čtenáře se základními fakty o onemocnění HIV/AIDS. Vysvětluje rozdíly mezi pojmy HIV a AIDS a podává informace potřebné pro orientaci v dané problematice. Popisuje druhy přenosu způsoby ochrany, typy testování, stádia infekce a s nimi spojené možnosti léčby. Nechybí krátký exkurz do historie. Od prvního výskytu viru HIV, přes způsob jeho rozšíření, až po počet nakažených lidí v současnosti. V následující kapitole představuje nástroje, pomocí kterých Česká republika zabezpečuje danou problematiku HIV/AIDS. Jsou jimi Národní program boje proti AIDS, Národní referenční laboratoř pro AIDS a AIDS centra. Mezi ně je také zařazen Program ZDRAVÍ 21 se zaměřením na konkrétní cíl číslo sedm. Autorka se dále zabývá vybranými pražskými organizacemi, sdruženými ve Fóru nevládních organizací a představuje jejich projekty v rámci primární prevence na školách. Informuje o přednáškách a peer programech. Dále se věnuje dvěma vybraným projektům. Projektu Zvol si život od ACETU a Besedy o HIV a AIDS od České společnosti AIDS pomoc. Ty čtenářům detailně představuje a následně je zhodnotí a porovnává, dle stanoveného cíle.
Prevence HIV na školách
Veselá, Pavlína ; Machová, Jitka (oponent) ; Dočkal, Jan (vedoucí práce)
V první kapitole autorka seznamuje čtenáře se základními fakty o onemocnění HIV/AIDS. Vysvětluje rozdíly mezi pojmy HIV a AIDS a podává informace potřebné pro orientaci v dané problematice. Popisuje druhy přenosu způsoby ochrany, typy testování, stádia infekce a s nimi spojené možnosti léčby. Nechybí krátký exkurz do historie. Od prvního výskytu viru HIV, přes způsob jeho rozšíření, až po počet nakažených lidí v současnosti. V následující kapitole představuje nástroje, pomocí kterých Česká republika zabezpečuje danou problematiku HIV/AIDS. Jsou jimi Národní program boje proti AIDS, Národní referenční laboratoř pro AIDS a AIDS centra. Mezi ně je také zařazen Program ZDRAVÍ 21 se zaměřením na konkrétní cíl číslo sedm. Autorka se dále zabývá vybranými pražskými organizacemi, sdruženými ve Fóru nevládních organizací a představuje jejich projekty v rámci primární prevence na školách. Informuje o přednáškách a peer programech. Dále se věnuje dvěma vybraným projektům. Projektu Zvol si život od ACETU a Besedy o HIV a AIDS od České společnosti AIDS pomoc. Ty čtenářům detailně představuje a následně je zhodnotí a porovnává, dle stanoveného cíle.

Viz též: podobná jména autorů
5 VESELÁ, Pavla
30 VESELÁ, Petra
5 Veselá, Pavla
30 Veselá, Petra
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.