Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 67 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Uživatelské rozhraní systému pro správu včelstev
Torbin, Evgeny ; Rozman, Jaroslav (oponent) ; Veigend, Petr (vedoucí práce)
Cílem této práce je vytvoření uživatelského rozhraní pro systém správy včelstev a jeho implementace jako multiplatformní aplikace. Uživatel bude moct zobrazovat statistiky o svých úlech, včelnicích a spravovat je. Tyto informace poskytuje server a dostává je ze speciálních senzorů instalovaných přímo v úlech. K řešení tohoto problému byl použít framework Ionic v jazyce JavaScript a webové technologie HTML a CSS. Komunikace se serverem probíhá pomocí REST API. Výsledná aplikace poskytuje interaktivní a uživatelsky přívětivé rozhraní pro správu včelstev, navíc dostupné na různých platformách. Hlavním výsledkem práce je dokázat, že v současné době je možné vytvořit plnohodnotnou aplikaci i bez znalosti technologií specifických pro určité platformy. Díky tomuto přístupu je vývoj podobných projektů levnější, efektivnější a mnohem rychlejší.
Web for Displaying Archive Materials
Malík, Oto ; Veigend, Petr (oponent) ; Rozman, Jaroslav (vedoucí práce)
The thesis deals with the websites analysis of the archives in the Czech Republic and used technologies. The aim of the thesis is to design an intuitive user interface and to create a datacentric web application for displaying archival materials from eight main archives in the Czech Republic. The server part of the application is implemented by using the Java programming language with Spring Boot. The client part of the application is built by using Angular, and the part of the application that is designed for a detailed browsing of the digitized attachments is created by using the OpenSeadragon JavaScript library.
Web pro zobrazování archiválií
Šesták, Pavel ; Veigend, Petr (oponent) ; Rozman, Jaroslav (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je sjednotit data jednotlivých archivů do jednoho systému, v rámci kterého bude tato data uživatel moci vyhledávat a prohlížet. Především se jedná o naskenované archiválie a jejich metadata. Práce se věnuje popisu jednotlivých typů archiválií a analýze aktuálních systémů. V práci jsou porovnány čtyři scrapovací systémy, a to na základě velikosti datových sad, chybějících hodnot a konzistence mezi jednotlivými datovými sadami. Systém pro zobrazování archiválií je následně namodelován pomocí behaviorálních a strukturálních UML diagramů. Součástí práce je i grafický návrh vyhotovený v nástroji Figma. Práce rovněž obsahuje popis postupu implementace, testování a nasazení pomocí Dockeru na školní infrastruktuře.
Deepfake Detection in Video Samples
Krumpholc, Jan ; Veigend, Petr (oponent) ; Lapšanský, Tomáš (vedoucí práce)
In last years, we could see increase of internet frauds and forgeries. Starting with easier detectable cases like phishing and fake ads, through social engeneering and disinformation campaigns, and ending with attacks using artificial inteligence: Synthetics media, and especially deepfakes. These attacks are very effective because it's difficult to validate authenticity of deepfake media for basic user, and they are in rise in last few years with availability and effectivity of creation tools for public. This thesis is focused on video deepfakes: What methods are used for their creation, what are their weak points, and mainly, how to find these weaknesses and decide, whenever media is deepfake or not. We will analyze state-of-the-art methods of detecting deepfakes, what are their strengths and weaknesses, and develop possible new methods of detection. In the end we will compare results with modern solutions and evaluate result.
Security Analysis of Selected Android TV Box
Švenk, Adam ; Veigend, Petr (oponent) ; Tamaškovič, Marek (vedoucí práce)
The popularity of Android TV boxes has increased significantly in recent times. In addition to offering a wide range of functionality, the question of whether they are adequately secured is becoming increasingly pertinent. This thesis performs a comprehensive security analysis of selected Android TV boxes, covering both the hardware and software components. By examining the vulnerabilities present in the device, this thesis aims to identify potential risks to user privacy and security. Additionally, it proposes recommendations to mitigate these vulnerabilities.
Search engine for the BUT website
Vŕbik, Pavol ; Veigend, Petr (oponent) ; Dytrych, Jaroslav (vedoucí práce)
The goal of this thesis is to design and implement a new search for the BUT IS using a full-text search tool. The originally used search was causing excessive load on the database, and therefore, needed to be replaced. Based on the analysis performed, Elasticsearch was selected as a suitable tool for full-text search. For this tool, text parsers were prepared to allow linguistic analysis in Czech and English. To synchronize the data between the central database and Elasticsearch, a tool was implemented that runs at regular intervals to keep the search up-to-date. The result of the work is a new search integrated into the search engines in the public part of the BUT information system.
Hraní hry The Duke počítačem
Horváth, Adrián ; Veigend, Petr (oponent) ; Zbořil, František (vedoucí práce)
This thesis deals with the analysis of game strategies in the game "The Duke" using artificial intelligence (AI) algorithms. We compare three different approaches: minimax, alpha-beta pruning and Monte Carlo Tree Search (MCTS). We study the rules of the game, identify key factors affecting strategy, and perform an experimental comparison of the algorithms’ results. We summarize the results and discuss future research directions in game AI.
High order numerical method in modelling and control systems
Veigend, Petr ; Horák, David (oponent) ; Schirrer, Alexander (oponent) ; Šátek, Václav (vedoucí práce)
Control systems are widely used as they enable precise management and regulation of complex processes across various industries. Ordinary differential equations are widely used in control theory because they provide a mathematical framework to describe the dynamic behaviour of control systems. They allow stability analysis, have good performance characteristics and can effectively regulate and optimise systems responses in real-time. The high-order numerical methods are not often used in the real-time context because of the large number of operations.    The thesis deals with the numerical solution of ordinary differential equations using a higher-order variable-step variable-order numerical method based on the Taylor series. The method is defined for linear and non-linear problems, and several optimisations to increase its performance are introduced. The positive properties of the method are thoroughly analysed and demonstrated on a set of real-world technical problems.   The results show that the Taylor-series-based method can be used in the area of control and regulation and outperforms the state-of-the-art methods in terms of speed and accuracy of the calculation.
Aplikace pro přípravu zkoušek
Líbal, Tomáš ; Veigend, Petr (oponent) ; Dytrych, Jaroslav (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá problematikou přípravy zadání závěrečných zkoušek na Fakultě informačních technologií Vysokého učení technického v Brně. Popisuje návrh a implementaci webové aplikace, která vyučujícím umožňuje vytvářet a spravovat plány místností a termíny jednotlivých zkoušek. Důležitou částí aplikace je také automatické rozsazení studentů v místnostech a vygenerování jednotlivých zadání zkoušky pro tisk na základě šablony a způsobu rozsazení. Studentům aplikace zprostředkuje přehledné zobrazení jednotlivých termínů zkoušek a podrobností o nich. Výsledkem práce bude funkční a používaná webová aplikace napsaná v jazyce Java s využitím aplikačních rámců Spring a Angular.
3D Autoškola
Kapoun, Petr ; Veigend, Petr (oponent) ; Šátek, Václav (vedoucí práce)
Práce se zabývá návrhem a implementací simulátoru 3D autoškoly. Po analýze existujících řešení a návrhu simulátoru se práce zabývá problematikou kontroly pravidel silničního provozu a možností jejich implementace v simulátoru. Pro implementaci byl vybrán herní engine Unity 3D. Modely byly vytvořeny v programu Blender.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 67 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.