Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Mathematical and Statistical Methods as Support of the Development of Software Applications
Vaňková, Denisa ; Doubravský, Karel (oponent) ; Novotná, Veronika (vedoucí práce)
This work deals with the activities of mathematical and statistical methods to support the development of the software application. The software application is focused on supply in company and storage. Primarily is suited for use in the CINEMAX Skalica cinema. The application is created in Microsoft Excel, using Visual Basic. The thesis also deals with the analysis of the business and its processing.
Fyzioterapie při léčbě chronické bolesti
VAŇKOVÁ, Denisa
Název mé bakalářské práce je "Fyzioterpie při léčbě chronické bolesti". V této práci jsem se zaměřila na chronickou bolest zad. Ta je v ambulantní praxi označována obecnou diagnózou chronický vertebrogenní algický syndrom (VAS). Obsahem první části práce je zpracování teoretických podkladů souvisejících s touto problematikou. Hlavní kapitoly jsou zaměřeny na bolest, funkci páteře, vertebrogenní algický syndrom, vyšetřovací metody páteře, fyzioterapetutické postupy a prevenci vzniku VAS. Obsahem výzkumné části práce jsou dvě kazuistiky s diagnózou chronický vertebrogenní algický syndrom. Cílem v teoretické části této práce bylo zaměřit se z pohledu fyzioterapeuta na nějčastější příčiny chronické bolesti, a to vertebrogenní etiologie, rozbor základních příčin VAS, zpracovat aktuální informace k diagnostickým, terapeutickým a preventivním postupům u VAS. Cílem v praktické části práce bylo na podkladě kazuistik zjistit, zda{--}li fyzioterapeutická léčba uleví pacientovi od bolesti. Pro praktickou část bakalářské práce byla použita metoda kvalitativního výzkumu, případová studie. Výzkum byl proveden v Rehabilitačním centru Malvazinky a v Medicentru na Chodově. Testovaný soubor byl tvořen dvěma probandy s diagnózou chronický vertebrogenní algický syndrom. Tyto diagnózy byly stanoveny ošetřujícím lékařem probandů. Výsledky jsou zpracovány formou kazuistik. U obou pozorovaných pacientů došlo k úlevě od bolesti a ke splnění předem stanovených rehabilitačních cílů. Za předpokladu, že se pacienti budou věnovat autoterapii a budou dbát na prevenci zamezujících vzniku obtíží. Práce může sloužit jako teoretický podklad pro studium žáků vysokých škol zdravotnických oborů. Pro fyzioterapeuty může být inspirací v návrhu rahabilitačního plánu při léčbě chronických bolestí zad.

Viz též: podobná jména autorů
2 VAŇKOVÁ, Denisa
1 Vaňková, Dana
1 Vaňková, Daniela
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.