Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
The analysis of eating habits of diabetics in the USA
Vaňkátová, Helena ; Vlček, Jiří (vedoucí práce) ; Matoulková, Petra (oponent)
Dobrá compliance pacienta k léčebnému režimu je u diabeteu mellitus 2. typu (DM2) velmi důležitá. Neméně významnou roli hraje i správná životospráva a stravování pacientů, které pomáhají ke správnému managementu nemoci a také přispívají k prevenci možných komplikací DM2. Cílem této práce bylo analyzovat stravovací návyky diabetických pacientů 2. typu ve Spojených státech amerických. Nástrojem k získání identických dat pro porovnání pacientů byl dotazník "The Fat- and Fiber-Related Diet Habits Questionnaire" (A.Shattuck, 1998). Originální verze dotazníku byla lehce upravena podle místních stravovacích zvyklostí. Data byla sbírána na klinice El Rio Community health center clinic v Tucsonu, Arizona, (USA) po dobu tří měsíců (září až prosinec 2011). Do studie byli zařazeni DM2 pacienti dané kliniky. Odpovědi byly zaznamenány do Excel databaze a k vyhodnocení byla použita frekvenční analýza. 207 pacientů vyplnilo dotazník. Průměrný věk studované skupiny byl 56,8 ± 12,6 roků, průměrný věk, kdy byli pacienti diagnostikováni s DM2, DM2 byl 45,3 ± 12,7 roků, průměrný BMI 33,2 ± 7,8 kg/m2, obvod pasu 109,7 ± 19,7 cm, průměrný A1C byl 8,1± 1,7% (dle DCCT). 10% pacientů bylo léčeno pouze dietou, 49% pacientů perorálními antidiabetiky, 14% inzulinem a 28% kombinací inzulinu a perorálních antidiabetik. V obou...
The analysis of eating habits of diabetics in the USA
Vaňkátová, Helena ; Vlček, Jiří (vedoucí práce) ; Matoulková, Petra (oponent)
Dobrá compliance pacienta k léčebnému režimu je u diabeteu mellitus 2. typu (DM2) velmi důležitá. Neméně významnou roli hraje i správná životospráva a stravování pacientů, které pomáhají ke správnému managementu nemoci a také přispívají k prevenci možných komplikací DM2. Cílem této práce bylo analyzovat stravovací návyky diabetických pacientů 2. typu ve Spojených státech amerických. Nástrojem k získání identických dat pro porovnání pacientů byl dotazník "The Fat- and Fiber-Related Diet Habits Questionnaire" (A.Shattuck, 1998). Originální verze dotazníku byla lehce upravena podle místních stravovacích zvyklostí. Data byla sbírána na klinice El Rio Community health center clinic v Tucsonu, Arizona, (USA) po dobu tří měsíců (září až prosinec 2011). Do studie byli zařazeni DM2 pacienti dané kliniky. Odpovědi byly zaznamenány do Excel databaze a k vyhodnocení byla použita frekvenční analýza. 207 pacientů vyplnilo dotazník. Průměrný věk studované skupiny byl 56,8 ± 12,6 roků, průměrný věk, kdy byli pacienti diagnostikováni s DM2, DM2 byl 45,3 ± 12,7 roků, průměrný BMI 33,2 ± 7,8 kg/m2, obvod pasu 109,7 ± 19,7 cm, průměrný A1C byl 8,1± 1,7% (dle DCCT). 10% pacientů bylo léčeno pouze dietou, 49% pacientů perorálními antidiabetiky, 14% inzulinem a 28% kombinací inzulinu a perorálních antidiabetik. V obou...
The analysis of eating habits of diabetics in the USA
Vaňkátová, Helena ; Vlček, Jiří (vedoucí práce) ; Matoulková, Petra (oponent)
Dobrá compliance pacienta k léčebnému režimu je u diabeteu mellitus 2. typu (DM2) velmi důležitá. Neméně významnou roli hraje i správná životospráva a stravování pacientů, které pomáhají ke správnému managementu nemoci a také přispívají k prevenci možných komplikací DM2. Cílem této práce bylo analyzovat stravovací návyky diabetických pacientů 2. typu ve Spojených státech amerických. Nástrojem k získání identických dat pro porovnání pacientů byl dotazník "The Fat- and Fiber-Related Diet Habits Questionnaire" (A.Shattuck, 1998). Originální verze dotazníku byla lehce upravena podle místních stravovacích zvyklostí. Data byla sbírána na klinice El Rio Community health center clinic v Tucsonu, Arizona, (USA) po dobu tří měsíců (září až prosinec 2011). Do studie byli zařazeni DM2 pacienti dané kliniky. Odpovědi byly zaznamenány do Excel databaze a k vyhodnocení byla použita frekvenční analýza. 207 pacientů vyplnilo dotazník. Průměrný věk studované skupiny byl 56,8 ± 12,6 roků, průměrný věk, kdy byli pacienti diagnostikováni s DM2, DM2 byl 45,3 ± 12,7 roků, průměrný BMI 33,2 ± 7,8 kg/m2, obvod pasu 109,7 ± 19,7 cm, průměrný A1C byl 8,1± 1,7% (dle DCCT). 10% pacientů bylo léčeno pouze dietou, 49% pacientů perorálními antidiabetiky, 14% inzulinem a 28% kombinací inzulinu a perorálních antidiabetik. V obou...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.