Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Houslista a pedagog Jiří Bezděkovský (profil osobnosti)
VOLFOVÁ, Eva
Tato diplomová práce pojednává o životě významného českého houslisty a pedagoga Jiřího Bezděkovského, koncertního mistra Symfonického orchestru Československého rozhlasu v Praze a jiných prestižních českých hudebních těles. Shrnuje také jeho pedagogickou a koncertní činnost. Práce rozebírá jeho působení v jednotlivých hudebních školách, konzervatořích, v Symfonickém orchestru Československého rozhlasu, Českém komorním orchestru a jiných hudební tělesech. Dále je v ní zmínka o jeho vydaných nahrávkách. Součástí práce je také kompletní seznam a rozbor sólových nahrávek Jiřího Bezděkovského pro Československý rozhlas v Praze.
Profesionální onemocnění pohybového a nervového ústrojí způsobená přetěžováním
Volfová, Eva ; Hrnčíř, Evžen (vedoucí práce)
Profesionální onemocnění pohybového a nervového ústrojí způsobená přetěžováním jsou zařazena podle seznamu nemocí z povolání do kapitoly II. (onemocnění způsobená fyzikálními faktory), kde jsou rozdělena podle jednotlivých diagnóz do čtyř položek. Tato onemocnění postihují muže i ženy a zasahují téměř do všech oborů ekonomické činnosti. Vzhledem k počtu každoročního hlášení těchto onemocnění, patří mezi nejvíce zastoupené. Proto je velmi důležitá prevence, zejména primární (opatření technická, technologická, organizační a zdravotnická). Příčinou profesionálních onemocnění pohybového a nervového ústrojí způsobených přetěžováním je dlouhodobá nadměrná a jednostranná zátěž určité části tohoto aparátu, kdy poškození postižené tkáně postupuje rychleji než její obnova. Vznikají postupně v těchto oblastech mikrotraumata a dále dystrofické změny vedoucí ke snížení prokrvení postižené tkáně a k následným progresím dystrofie. Mezi první příznaky patří bolest, otok a porucha funkce postižené oblasti. Postupně může dojít například až k deformitám kloubů nebo rupturám šlach. Základem léčby je vyřazení pracovníka z rizika přetěžování a následující léčba se odvíjí od jednotlivých diagnostikovaných onemocnění (konzervativní, chirurgická).
Profesionální onemocnění pohybového a nervového ústrojí způsobená přetěžováním
Volfová, Eva ; Hrnčíř, Evžen (vedoucí práce)
Profesionální onemocnění pohybového a nervového ústrojí způsobená přetěžováním jsou zařazena podle seznamu nemocí z povolání do kapitoly II. (onemocnění způsobená fyzikálními faktory), kde jsou rozdělena podle jednotlivých diagnóz do čtyř položek. Tato onemocnění postihují muže i ženy a zasahují téměř do všech oborů ekonomické činnosti. Vzhledem k počtu každoročního hlášení těchto onemocnění, patří mezi nejvíce zastoupené. Proto je velmi důležitá prevence, zejména primární (opatření technická, technologická, organizační a zdravotnická). Příčinou profesionálních onemocnění pohybového a nervového ústrojí způsobených přetěžováním je dlouhodobá nadměrná a jednostranná zátěž určité části tohoto aparátu, kdy poškození postižené tkáně postupuje rychleji než její obnova. Vznikají postupně v těchto oblastech mikrotraumata a dále dystrofické změny vedoucí ke snížení prokrvení postižené tkáně a k následným progresím dystrofie. Mezi první příznaky patří bolest, otok a porucha funkce postižené oblasti. Postupně může dojít například až k deformitám kloubů nebo rupturám šlach. Základem léčby je vyřazení pracovníka z rizika přetěžování a následující léčba se odvíjí od jednotlivých diagnostikovaných onemocnění (konzervativní, chirurgická).

Viz též: podobná jména autorů
6 VOLFOVÁ, Eliška
6 Volfová, Eliška
5 Volfová, Eva
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.