Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Apoštolský stolec ve službě jednotě církve Nejvyšší zákonodárná, výkonná a soudní moc v církvi
Větrovský, Kryštof ; Szabo, Miloš (vedoucí práce) ; Valeš, Václav (oponent)
Bakalářská práce "Apoštolský stolec ve službě jednoty církve" se zabývá významem Apoštolského stolce, který reprezentuje nejvyšší zákonodárnou, výkonnou a soudní mocí v církvi. Analyzuje dějinný vývoj výkonu papežského primátu a rozebírá význam a účel duchovní moci církve. Klade si otázku, které aspekty jsou v práci Apoštolského stolce podstatné a neměnné a v čem spočívá odůvodnění výkonu jeho moci nad celou církví. Za tím účelem analyzuje strukturu jednotlivých úřadů, kterými je tato moc realizována, a jejich kompetence. Klíčovou pozornost věnuje analýze apoštolské konstituce Pastor Bonus, a přiklání se na jejím základě k závěru, že existují důvody pro reformu Římské kurie. Ty spočívají zejména v přesnějším vymezení kompetencí a úkolů v záležitostech, které paralelně řeší více dikasterií. Konstatuje tak účelnost vydání nové konstituce o Apoštolském stolci, která by obsahovala všechny změny v kompetencích, které nastaly od roku 1988 doposud. Shrnutí všech stávajících dodatků do jednoho dokumentu by usnadnilo orientaci ve struktuře Římské kurie a napomohlo k lepšímu pochopení vnitřních mechanizmů řízení církve. Klíčová slova Apoštolský stolec, církev, papežství, Pastor bonus, Římská kurie

Viz též: podobná jména autorů
2 Větrovský, Karel
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.