Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Systémové přístupy k hodnocení a odměňování zaměstnanců
Větrovec, Vladislav
Diplomová práce se zabývá problematikou hodnocení a odměňování pracovníků na základě novým metod a přístupů. Hodnocení je obvykle vztahováno pouze na "hodnocení práce", tj. hodnocení a řízený samotného pracovního výkonu. Málokdy však najdeme systémově pojaté hodnocení jejího průběhu, podmínek a výsledků v kontextu strategického řízení firmy a modelu odměňování a hodnocení. Odměňování v podniku by mělo být podporováno filozofií odměňování, založené na strategickém modelu odměňování. Ten vede k zajištění spravedlivého, transparentního a efektivního odměňování pracovníků, a to zejména v souladu s pracovněprávní legislativou a ve vazbě na hospodářské výsledky organizace. Filozofie odměňování vyjadřuje přesvědčení organizace o tom, jak by měli být lidé odměňováni s cílem zajistit, aby se odměňování realizovalo ve prospěch organizace, ale i jejích členů. To ve firemní praxi vede k nutnosti vytvoření jasně stanoveného a definovaného systému odměňování pracovníků v návaznosti na principy objektivního hodnocení. Výstupem práce bude kritické zhodnocení vybraných modelů hodnocení a odměňování pracovníků v organizaci na základě principů strategického řízení ve vazbě na analýzu pracovního výkonu, produktivitu a konkurenceschopnost organizace. S uvedenou problematikou souvisí motivování pracovníků k efektivnímu...
Systémové přístupy k hodnocení a odměňování zaměstnanců
Větrovec, Vladislav ; Veteška, Jaroslav (vedoucí práce) ; Kříž, Jaroslav (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou hodnocení a odměňování pracovníků na základě novým metod a přístupů. Hodnocení je obvykle vztahováno pouze na "hodnocení práce", tj. hodnocení a řízený samotného pracovního výkonu. Málokdy však najdeme systémově pojaté hodnocení jejího průběhu, podmínek a výsledků v kontextu strategického řízení firmy a modelu odměňování a hodnocení. Odměňování v podniku by mělo být podporováno filozofií odměňování, založené na strategickém modelu odměňování. Ten vede k zajištění spravedlivého, transparentního a efektivního odměňování pracovníků, a to zejména v souladu s pracovněprávní legislativou a ve vazbě na hospodářské výsledky organizace. Filozofie odměňování vyjadřuje přesvědčení organizace o tom, jak by měli být lidé odměňováni s cílem zajistit, aby se odměňování realizovalo ve prospěch organizace, ale i jejích členů. To ve firemní praxi vede k nutnosti vytvoření jasně stanoveného a definovaného systému odměňování pracovníků v návaznosti na principy objektivního hodnocení. Výstupem práce bude kritické zhodnocení vybraných modelů hodnocení a odměňování pracovníků v organizaci na základě principů strategického řízení ve vazbě na analýzu pracovního výkonu, produktivitu a konkurenceschopnost organizace. S uvedenou problematikou souvisí motivování pracovníků k efektivnímu...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.