Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Využívání dotačních programů na podporu wellbeingu
Váňová, Kamila ; Marádová, Eva (vedoucí práce) ; Komorná, Marie (oponent)
Bakalářské práce se zaměřuje na problematiku wellbeingu ve společném vzdělávání se zaměřením na možnosti čerpání dotačních prostředků na podporu aktivit rozvíjející wellbeing na základních školách. Konkrétně se jedná o popis do způsobu zapojení vybraných škol zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona do dotační výzvy Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy Šablony podporující aktivity školní pohodu a wellbeing. Cílem práce je na základě výzkumného šetření popsat, jak se promítá realizovaná finanční podpora z dotačních zdrojů do života vybraných škol. Teoretická východiska, jako první část práce, popisují termín wellbeingu a také nabízejí vhled do dotační podpory, která je určena pro školy a jejich aktivity. Druhá část bakalářské práce obsahuje popis výzkumného šetření, které je rozděleno do dvou fází. V první fázi výzkumného šetření byla provedena kvantitativní analýza získaných dat o zapojení všech škol do dotační výzvy Šablony. Na základě vyhodnocení závěrů první fáze byly vytvořeny otázky do druhé fáze výzkumného šetření (kvalitativního), které bylo provedeno metodou rozhovoru. Výzkumným šetřením bylo zjištěno, že finanční podporu aktivit vedoucích k wellbeingu školy považují za žádoucí a přínosnou. Školy se do nabízených dotačních výzev zapojují a volí pro své projekty aktivity, které...

Viz též: podobná jména autorů
11 VÁŇOVÁ, Kateřina
4 VÁŇOVÁ, Kristýna
3 Váňová, Karolína
11 Váňová, Kateřina
2 Váňová, Klára
4 Váňová, Kristýna
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.