Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 67 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Silový trénink u pacientů s kardiovaskulárním onemocněním z pohledů fyzioterapeutů v České Republice
Vávra, Jan ; Pavlů, Dagmar (vedoucí práce) ; Nováková, Tereza (oponent)
Autor: Bc. Jan Vávra Název: Silový trénink u pacientů s kardiovaskulárním onemocněním z pohledu studentů fyzioterapie a fyzioterapeutů ČR Cíle: Cílem této diplomové práce je zhodnotit vztah studentů fyzioterapie/fyzioterapeutů v České republice k silovému/odporovému tréninku a následně zhodnotit jejich vztah k využití tohoto tréninku u pacientů se srdečním onemocněním (kardiaků). Metody: Za účelem sběru dat byl vytvořen nestandardizovaný dotazník. Výzkumu se účastnilo 497 fyzioterapeutů a studentů fyzioterapie. Dotazník byl vytvořen a následně rozeslán pomocí Google Forms. Výsledky byly po ukončení lhůty sběru dat vyhodnoceny v programu Microsoft Excel. Výsledky: Výsledky ukázaly, že z výzkumného vzorku (n = 497) studentů fyzioterapie a fyzioterapeutů České republiky až 90 % (n = 449) nemá pocit, že by bylo během studií věnováno dostatek času tématu silového tréninku. Přes 86 % (n = 432) sice považuje silový trénink u kardiovaskulárních pacientů za přínosný a 76 % (n = 378) jej pokládá za nedílnou součást rehabilitačního procesu u těchto pacientů. Ukazuje se však, že necelých 78 % (n = 387) si není jisto svými znalostmi při sestavování silového tréninku pacientům s kardiovaskulárním onemocněním. Klíčová slova: silový trénink, odporový trénink, kardiovaskulární onemocnění, srdeční rehabilitace,...
Automatizace řízení RC modelů
Vávra, Jan ; Musil, Petr (oponent) ; Zemčík, Pavel (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá řízením RC modelů pomocí mikrokontroléru ESP-32 ovládané přes mobilní zařízení s OS Andriod pomocí WiFi. Cílem této práce je obohatit ovládání o automatizované chování, které by zjednodušilo nebo případně obohatilo požitek z řízení. Práce se zabývá používání pulzní šířkové modulace pro ovládání serv, tvorbou uživatelského rozhraní a protokolem pro komunikaci mezi mobilem a vývojovou deskou. Výsledkem práce je aplikace na OS Android, ze které lze posílat pokyny na mikropočítač, který ovládá servo řízení a elektromotor modelu. Systém má předdefinované triky přímo na mikropočítači a možnost definovat vlastní triky, které jsou po aktivaci postupně odesílány na mikropočítač v podobě jednotlivých instrukcí.
Návrh a konstrukce přípravku pro nasazování těsnění
Vávra, Jan ; Vlašic, František (oponent) ; Prokeš, František (vedoucí práce)
Cílem bakaláské práce je návrh a konstrukce pípravku pro runí nasazování pryžového tsnní pi výrob konektor do automobil. ást práce se vnuje obecnému zamení na montážní pipravky, další ást je vnována samotné konstrukci pípravku, návrhu variant ešení a výbr vhodné varianty ešení. Výsledkem práce je tvorba 3D modelu montážního pípravku.
Koleno - kotníková ortéza s hydraulickým kolenním kloubem
Vávra, Jan ; Robenek, Dětřich (oponent) ; Koutný, Daniel (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem koleno- kotníkové ortézy a následnou realizaci funkčního vzorku. Práce se Předmětem první části práce je návrh vnitřního tvaru skeletu dle nohy pacienta za využití CAD softwarů. Druhá část práce se zabývá návrhem hydraulického kolenního kloubu. Kolenní kloub s hydraulickým řízením ohybu by měl pacientům přinést snadnější pohyb po schodech a nerovných površích než současné klouby. Při realizaci byly použity programy Solidworks 2012 a Geomagic Studio 12.
Bezdrátově řízený stmívač osvětlení
Vávra, Jan ; Šteffan, Pavel (oponent) ; Pavlík, Michal (vedoucí práce)
Cílem této práce je navrhnout a realizovat bezdrátově řízený stmívač osvětlení. Řídící jednotkou je mikrokontrolér CC430F513x od firmy Texas Instruments, jenž zajistí přenos dat od uživatele až k samotnému osvětlení. Informace se budou přenášet pomocí rádiové frekvence na kmitočtu 868 MHz. Návrh bude zahrnovat žárovkové osvětlení a úsporné LED zdroje světla, které jsou od výroby určeny k regulaci jasu.
Výroba výkovku "Montážní klíč"
Vávra, Jan ; Kopřiva, Miloslav (oponent) ; Novotný, Karel (vedoucí práce)
Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru Strojní inženýrství, předkládá návrh technologie výroby výkovku montážního klíče - ze zatepla válcované ocelové tyče 11 523.0. Práce dále porovnává dřívější s dosavadními způsoby výroby a uvažuje nového technologického postupu při výrobě. Na základě literární studie problematiky kování a výpočtů, bylo zvoleno zápustkové kování na bucharu KHZ 2 A (výrobce ŠMERAL Brno, závod Hronov), se jmenovitou energií 20 kJ, pracovním tlakem 16 MPa a výkonem elektromotoru 30 kW.
Experimentální stanovení vlnitosti arteriálního kolagenu
Vávra, Jan ; Man, Vojtěch (oponent) ; Polzer, Stanislav (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na experimentálním stanovení vlnitosti kolagenu v artérií. Cílem práce je z polarizovaných snímků získat orientaci vláken pomocí fázové korelace a analýzy obrazů v programu MATLAB. Následuje ověření získaných výsledků v programu Hyperfit pomocí stanovení příslušných koeficientů (popisujících vlnitost) konstitutivního modelu a srovnání modelu s dvouosými zkouškami vepřových aort.
Graphical Simulator of Superscalar Processors
Vávra, Jan ; Mrázek, Vojtěch (oponent) ; Jaroš, Jiří (vedoucí práce)
The focus of this thesis is implementation of the superscalar simulator. The implementation follows research of existing simulators and tries to implement missing features from them. Simulator uses RISC-V instruction set architecture, but architecture can be swapped for any RISC instruction set. Simulator implements deterministic branch prediction. Parts of the simulation can be configured. The simulator application also contains a text editor for inputting source code.
Inteligentní zařízení na noční stolek
Vávra, Jan ; Žák, Jaromír (oponent) ; Macháň, Ladislav (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem a konstrukcí inteligentního zařízení na noční stolek. Úkolem celého systému je sledování a rozeznání fáze spánku s následným předáním dat budíku, který zajistí nejkomfortnější probuzení uživatele. Budík je zálohován baterií. Dále dochází k monitorování prostředí pomocí moderních senzorů. Zařízení je vybaveno odnímatelnou světelnou částí, která je zálohována elektrickým zdrojem pro případné přisvícení při výpadku elektrické energie. Podložka pro bezdrátové dobíjení se standardem Qi je součástí celého systému.
Návrh plánování a řízení projektu v softwarové společnosti
Čtvrtlík, Miroslav ; Vávra, Jan (oponent) ; Videcká, Zdeňka (vedoucí práce)
Práce se zaměřuje na analýzu a optimalizaci procesů ve společnosti realizující softwarové projekty. Jejím cílem je nalezení nedostatků v procesu realizace individuálního požadavku zákazníka a provedení návrhu na zlepšení. Na základě analýzy procesu realizace zakázky je proveden rozbor nedostatků, ze kterých jsou vybrány ty nejzávažnější. Dle identifikovaných nedostatků je následně proveden návrh na optimalizaci tohoto procesu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 67 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
15 VÁVRA, Jakub
7 VÁVRA, Jiří
15 Vávra, Jakub
44 Vávra, Jan
2 Vávra, Jan,
2 Vávra, Jaroslav
7 Vávra, Jiří
5 Vávra, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.