Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Problematika ošetřování centrálních žilních katétrů
Uhlířová, Jitka ; Tomová, Šárka (vedoucí práce) ; Nikodemová, Hana (oponent)
Záměrem této bakalářské práce na téma "Problematika ošetřování centrálních žilních katétrů" bylo zjistit vzdělanost sester v dané problematice. Porovnat úroveň vědomostí sester na standardních a specializovaných pracovištích ve Fakultní nemocnici v Motole. Práce je rozčleněna na části teoretickou a empirickou. Teoretická část přináší přehled dosavadních poznatků řešené problematiky. V práci popíši typy centrálních žilních katétrů, jejich indikace, kontraindikace, přístupy, průběh zavedení, komplikace a ošetřovatelskou péči. V závěru teoretické části uvedu informace o výskytu katétrových infekcí. Empirická část se věnuje vyhodnocování strukturalizovaného dotazníkového šetření, které bylo provedeno kvantitativní metodou. Dotazníky byly rozdány na standardních odděleních interní a onkologické kliniky, na specializovaných odděleních koronární jednotky, metabolické jednotky a anesteziologicko-resuscitačním oddělení ve FN Motole. Získaná data budu prezentovat pomocí grafového a tabulkového znázornění s podrobným slovním popisem. Na konci práce uvádím návrhy řešení na zjištěné nedostatky.

Viz též: podobná jména autorů
8 Uhlířová, Jana
1 Uhlířová, Jarmila
4 Uhlířová, Jaromíra
2 Uhlířová, Jaroslava
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.