Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Zvýšené životní náklady tetraplegika se získaným postižením úrazem a jejich kompenzace státními příspěvky
Tučková, Vendula ; Kostřiba, Jan (vedoucí práce) ; Kotlářová, Jana (oponent)
Tématem diplomové práce je definování životních nákladů osob se získaným postižením míchy v oblasti krční páteře - tetraplegiků, kteří tvoří specifickou skupinu osob se zdravotním postižením. Jako dílčí cíl se snaží najít odpověď na otázku, zda stát dostatečně (nebo alespoň do jaké míry) kompenzuje zdravotní handicap svých občanů. Diplomová práce popisuje nutné výdaje na straně jedné a možnosti státních příspěvků na straně druhé. Teoretická část se ve své první části zabývá handicapem v podobě krční míšní léze a přidruženými komplikacemi s ní spojenými a popisuje nezbytně nutné kompenzační a zdravotní pomůcky, včetně procesu jejich získávání. Druhá část vychází z platné české legislativy a analyzuje slevy, výhody a příspěvky, poskytované sociálním systémem České republiky pro handicapované. Praktická část vyhodnocuje dotazníkové šetření jako podklad pro závěrečné shrnutí ekonomické situace osob s tetraplegií. Klíčová slova Tetraplegie, zdravotnický systém, Česká republika

Viz též: podobná jména autorů
2 TUČKOVÁ, Vladimíra
4 Tučková, Věra
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.