Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Glazury s obsahem cihelného recyklátu
Tmejová, Jana ; Ptáček, Petr (oponent) ; Opravil, Tomáš (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá možnostmi využití cihelného recyklátu jako složky při přípravě glazur. Cihelný recyklát je směs podrcených cihel, může obsahovat i cihelný obrus, svým složením a barvou je tento materiál prakticky totožný s cihelným střepem. Vzhledem k těmto vlastnostem, lze předpokládat, že cihelný recyklát bude možné použít k přípravě technických glazur se specifickým zbarvením. Cílem diplomové práce je ověření možností využití cihelného recyklátu pro přípravu technických glazur. U připravených glazur následně zhodnotit jejich vlastnosti a odhadnout pro jaký typ výrobku by bylo možné tyto alternativní glazury použít.
Možnosti uplatnění fosforečné vazby při zpracování cihelného obrusu
Tmejová, Jana ; Havlica, Jaromír (oponent) ; Opravil, Tomáš (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá možnostmi uplatnění fosforečné vazby při zpracování cihelného obrusu. Cihelný obrus vzniká jako vedlejší produkt z výroby cihel při broušení cihel. Cihelný obrus je relativně jemný prášek o stejném složení jako vypálený cihelný střep. Jelikož cihelný obrus obsahuje nedostatečné množství hlinité složky, která je pro tvorbu fosforečné vazby klíčová, z toho důvodu se práce zabývá především hledáním vhodné hlinité příměsi. Cílem práce je nalézt vhodnou příměs, která má dostatečný obsah hlinitého podílu pro tvorby fosforečné vazby a stanovit ideální množství, které je nutno přidat. Testovány jsou alternativní zdroje hlinité složky v kombinaci s komerčně dodávaným pojivem pro fosforečnou vazbu (Alufos 50).

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.