Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Hodnocení kvality svarů řetězů harvestorů
Teuer, Tomáš ; Kubíček, Jaroslav (oponent) ; Sigmund, Marián (vedoucí práce)
V diplomové práci je zkoumán vliv nastavení parametrů svařování a postupu svařování na výslednou strukturu a pevnost svarového spoje řetězů harvestorů. V teoretické části je rozebrán problém svařitelnosti borových ocelí metodou 135 s možnostmi destruktivního či nedestruktivního zkoušení svarových spojů. V praktické části je tento problém rozebrán na konkrétním svařenci, řetězu harvestoru. Příčník s kostičkou jsou svařovány dvěma způsoby metodou 135, s následným posouzením provedení svarů. Výsledky hodnocení jsou odborně sepsány do návodky.
Kvalifikace postupů svařování kobaltových a nerezových žáruvzdorných slitin
Teuer, Tomáš ; Kubíček, Jaroslav (oponent) ; Sigmund, Marián (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá problematikou svařování heterogenních materiálů, konkrétně kobaltových a nerezových žáruvzdorných slitin metodou GTAW (WIG). Hlavním cílem je vypracovat předběžnou specifikaci postupu svařování pWPS pro konkrétní součást a její následnou kvalifikaci postupu svařování WPQR. Dále je pro tuto svařovanou součást potřeba stanovit požadavky na mechanické zkoušení a rozdíly pro potřeby kvalifikace dle EN ISO 15613.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.