Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Bytový dům v Jablonném nad Orlicí
Tejklová, Šárka ; Pilný, Ondřej (oponent) ; Kalousek, Lubor (vedoucí práce)
Na téměř rovinném pozemku parc. č. 411/3, k.ú. Jablonné nad Orlicí byla navržena novostavba bytového domu s provozovnou. Územní plán obce vymezuje pozemek jako zastavitelnou plochu. Objekt má 1 podzemní a 3 nadzemní podlaží. V objektu se nachází 7 bytových jednotek a provozovna kadeřnictví. Obytná část a provozovna mají samostatné oddělené vstupy. Objekt je navržen s bezbariérovým přístupem. V 1.NP se nachází bezbariérová bytová jednotka 2+kk a kadeřnictví, v 2.NP dvě bytové jednotky 2+kk a dvě bytové jednotky 1+kk, v 3.NP dvě bytové jednotky 3+kk. V 1.PP jsou umístěny sklepní kóje a technické zázemí objektu. Základové konstrukce jsou provedeny systémem základových pasů z prostého betonu, obvodové zdivo nadzemních podlaží je vyzděno z keramických tvárnic a zatepleno kontaktním systémem ETICS. Schodiště a stropní konstrukce jsou železobetonové monolitické. Objekt je zastřešen plochou nepochozí střechou.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.