Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Příprava realizace předpínaného mostu v obci Hnojník
Stupka, Matouš ; Diaz, Yvetta (oponent) ; Vlčková, Jitka Laura (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je příprava realizace předpínaného mostu v obci Hnojník. Práce obsahuje technickou zprávu, koordinační situace stavby se širšími vztahy dopravních tras, etapový časový plán , studie realizace hlavních technologických etap projektu, projekt zařízení staveniště, návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů, časový plán hlavního stavebního objektu, plán zajištění dopravy čerstvé betonové směsi, technologický předpis pro betonáž mostovky, technologický předpis pro dodatečné předpínání mostovky, kontrolní a zkušební plán kvality a plán bezpečnosti a ochrany zdraví při pracích na mostní konstrukci. V přílohách jsou obsaženy výkresy konceptu nosné skruže, výkres zařízení staveniště, výkres koordinační situace se širšími vztahy dopravních tras, výkres etapového postupu výstavby, položkový rozpočet, bilance pracovníků a strojů, časový plán etapový a návozový plán čerstvé betonové směsi.
Montáž železobetonového skeletu hokejové haly
Stupka, Matouš ; Venkrbec, Václav (oponent) ; Vlčková, Jitka Laura (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je řešení realizace etapy montáže železobetonového skeletu hokejové haly v Kuřimi. Práce obsahuje technickou zprávu se zaměřením na montáž skeletu, situaci stavby se širšími dopravními vztahy, výkaz výměr, technologický předpis pro montáž skeletu, řešení organizace výstavby, časový plán, návrh strojní sestavy, kontrolní a zkušební plán, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a řešení přepravy nadměrných a nadrozměrných nákladů. V přílohách jsou obsaženy výkresy s průjezdy kritickými body na trase, výkres zařízení staveniště, položkový rozpočet, návozové schéma prefabrikátů, výkresy schémat montáže dílců a graf potřeby pracovníků.

Viz též: podobná jména autorů
2 Stupka, Martin
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.