Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Konstrukce malého parního motoru pro využití sluneční energie
Strava, Jan ; Šnajdárek, Ladislav (oponent) ; Škorpík, Jiří (vedoucí práce)
Jedním z možných současných využití pístového parního motoru je zpracování páry ze solárního generátoru za účelem výroby elektrické energie. Práce se zabývá možností použití parního motoru pro výrobu elektrické energie za využití energie slunce, takováto aplikace by šla s výhodou použít u „off grid“ řešení jako nezávislý zdroj energie. V případě nedostatečného osvitu by totiž mohl být připojen jiný zdroj páry.
Energetická náročnost nízkoenergetických domů
Strava, Jan ; Štelcl, Otakar (oponent) ; Baláš, Marek (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou nízkoenergetických domů. U skutečné stavby postavené jako nízkoenergetické bude ověřeno, zda skutečně splňuje nízkoenergetický status. Následně budou navrženy možné další investice vedoucí ke snížení spotřeby energie. Rovněž bude posouzeno splnění požadavků investora po 10 letech provozu.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.