Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Stav kognitivních funkcí ve vztahu k oprávnění řízení motorových vozidel u seniorů. Podtitul: "Nové krátké kognitivní testy" a Montrealský kognitivní test.
Stodůlková, Petra ; Uhlířová, Jaromíra (vedoucí práce) ; Straková, Eva (oponent)
DIPLOMOVÉ PRÁCE Jméno: Bc. Petra Stodůlková Vedoucí práce: Mgr. Jaromíra Uhlířová Název diplomové práce: Stav kognitivních funkcí ve vztahu k oprávnění řídit motorová vozidla u seniorů "Nové krátké kognitivní testy" a Montrealský kognitivní test Abstrakt práce: ÚVOD: Dovršením 65 let je každý řidič, vlastnící platný řidičský průkaz, povinen se dle zákona 361/2000 Sb, dostavit na povinnou lékařskou prohlídku. Náplní prohlídky by mělo být vyšetření nejen fyzických, ale i psychosociálních a kognitivních faktorů, které mohou mít vliv na schopnost řídit bezpečně. Neprodloužení platnosti řidičského oprávnění však může mít razantní vliv na zachování dosavadní soběstačnosti. CÍL PRÁCE: Zjistit vztah anamnestických údajů o stavu řízení motorového vozidla se stavem kognitivních funkcí. Vedlejší cíl práce je zjistit, zda existuje souvislost mezi výsledky Montrealského kognitivního testu (MoCA-CZ1) s nově vzniklými screeningovými testy paměti (POBAV, ALBA a DOZNAT). METODOLOGIE: Výzkumné šetření se zakládalo na kvalitativním vyšetření 39 řidičů starších 65 let. Řidiči byli hodnoceni dle stavu kognitivních funkcí dle Montreálského kognitivního testu a následně byli vyšetřeni "novými krátkými kognitivními testy", zaměřenými na různé typy paměti. Nakonec vyšetřovaný vyplnil dotazník týkající se subjektivního...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.