Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Volba formy podnikání z pohledu daně z příjmu
Střihavka, Viktor ; Mášová, Hana (oponent) ; Svirák, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce je v teoretické části zaměřená na právní formy podnikání a jejich specifika, dále obsahuje základní pojmy týkající se zdanění fyzických a právnických osob včetně způsobů výpočtu základu daně a daňové povinnosti, které jsou potřebné pro praktickou část. Praktická část obsahuje popis fyzické osoby a možné varianty optimalizace převedením na jinou právní formu.
Návrh strategie vstupu projekční společnosti na slovenský trh
Střihavka, Viktor ; Chlebovský, Vít (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je návrh strategie expanze vybrané projekční společnosti na slovenský. Společnost má sídlo v Brně a zabývá se projekční činností ve výstavbě. Práce je rozdělena na čtyři části. Úvodní část obsahuje vymezení problematiky, stanovení hlavních a dílčích cílů a popsána metodika. Teoretická část definuje základní pojmy spojené s vymezenou problematikou. Na ni navazuje analytická část, která zkoumá současný stav společnosti. Závěrečná část obsahuje vlastní návrhy řešení.
Návrh strategie vstupu projekční společnosti na slovenský trh
Střihavka, Viktor ; Chlebovský, Vít (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je návrh strategie expanze vybrané projekční společnosti na slovenský. Společnost má sídlo v Brně a zabývá se projekční činností ve výstavbě. Práce je rozdělena na čtyři části. Úvodní část obsahuje vymezení problematiky, stanovení hlavních a dílčích cílů a popsána metodika. Teoretická část definuje základní pojmy spojené s vymezenou problematikou. Na ni navazuje analytická část, která zkoumá současný stav společnosti. Závěrečná část obsahuje vlastní návrhy řešení.
Volba formy podnikání z pohledu daně z příjmu
Střihavka, Viktor ; Mášová, Hana (oponent) ; Svirák, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce je v teoretické části zaměřená na právní formy podnikání a jejich specifika, dále obsahuje základní pojmy týkající se zdanění fyzických a právnických osob včetně způsobů výpočtu základu daně a daňové povinnosti, které jsou potřebné pro praktickou část. Praktická část obsahuje popis fyzické osoby a možné varianty optimalizace převedením na jinou právní formu.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.