Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Dva tisíce osmdesát čtyři
Truncová, Eva ; Sotelo, MArch Verónica Gallego (oponent) ; Kristek, Jan (vedoucí práce)
Projekt navazuje na předdiplomní práci tematizující otázku kontroly a dohledu ve veřejném prostoru. Tendence absolutní transparence, přehlednosti a kontroly nad prostorem, domněle implikující bezpečí jsou přítomny ve většině nově vznikajících souborů staveb a budov a strategiích územního plánování. Ať už se to děje vědomě, nebo to vyplývá ze současných trendů a požadavků na veřejný prostor a město, které málokdo zpochybňuje, prostor je vystavěn tak, aby tyto nároky na přehlednost a jednoduchou kontrolovatelnost splňoval. Druhým způsobem kontroly, který taktéž přinesla moderna, je kontrola vnitřního klimatu prostřednictvím “mechanického managementu prostředí” respektive prostřednictvím využitím energie fosilních paliv k vytápění, chlazení a větrání. Současné požadavky na komfort vnitřního prostředí předpokládají konstantně, plně a homogenně temperované prostředí bez ohledu na vnější klima nebo roční dobu. Oba režimy kontroly prostupují všemi měřítky městského prostředí a mají přímý vliv na jeho organizaci, formu a především na režimy jeho užívání. Developerské firmy a jimi pověření architekti opakují prověřené obchodní modely a formy bez většího ohledu na kontext místa a začleňují tuto “logiku kontroly” do svých staveb a jejich okolí. Bytové soubory jsou plánovány a vystavovány jako jeden celek s rigidní strukturou a jen minimální možností jejich pozdější alterace. Doména kontroly prostřednictvím transparence prostupuje z veřejného prostoru až ke dveřím jednotky bytu. V interiéru se sociální kontrola mění na totální kontrolu vnitřního klimatu bytu, kde se stírají hranice mezi jednotlivými ročními obdobími a dnem a nocí. Návrh hledá alternativní způsoby plánování území a samotného navrhování budov. Projekt se zabývá otázkou vztahu mezi budovou, jejím okolím a platnými regulacemi, normami a energetické efektivnosti společně s myšlenkou adaptivního bydlení.
Architektura hry
Domiňáková, Michaela ; Sotelo, Verónica Gallego (oponent) ; Kristek, Jan (vedoucí práce)
Práca využíva princípy hry pri rekonštrukcii školskej budovy z 2. pol. 20. stor. Všeobecnejšie sa skrze prípadovú štúdiu zaoberá stavom a rekonštrukciou školských budov na Slovensku. Podľa Huizingu hra ako taká vznikla skôr ako kultúra a bola faktorom, ktorý podnietil vytváranie kultúry a predpokladal vznik ľudskej spoločnosti. Precítená, voľná hra je inštinktom, základným právom, vlastným práve deťom a vyvinutý mechanizmus pre získavanie zručností a podporu učenia. V začiatkoch 20.storočia, v kontexte poznačenom hrôzami vojen a skúsenostiami z divokej industrializácie 19. storočia, sa spoločnosť začala zameriavať na práva a vzdelávanie detí. V súvislosti s urbánnou transformáciou a bytovou výstavbou vznikali ihriská, ktoré mali zároveň fungovať ako inštitucializovaný priestor výchovy, ale aj bezpečnosti alebo kontroly. Rovnaké disciplinačné princípy boli obsiahnuté aj v architektúre ďalších inštitúcií ako sú napr. školy. Navrhovaná rekonštrukcia školskej budovy tak nie je chápaná len ako jej rozšírenie alebo estetizácia, ale ako rekonfigurácia a reinterpretácia pôvodných princípov a predstáv o vzdelávaní, podľa ktorých bola postavená.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.