Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Řízení nákladů developerské činnosti
Smola, Albert ; Puchýř, Bohumil (oponent) ; Marková, Leonora (vedoucí práce)
Tato práce je realizována formou dvou oddělených frakcí. Teoretický kontext, kde je definován nemovitostní developer, výstavbový projekt, charakterizovány náklady, které v souvislosti s ním vznikají a zmíněny i metody k analyzování těchto nákladů, tvoří kapitola 1. Praktickou frakci, sestávající z analýzy nákladů modelové developerské společnosti a modelového výstavbového projektu, tvoří kapitoly 2 a kapitola 3. V závěru práce jsou interpretovány výstupy praktických analýz a formulována některá doporučení k optimalizaci nákladů.

Viz též: podobná jména autorů
2 Smola, Adam
3 Smola, Alfonz
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.