Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Smékalová, Michaela ; Pudl, Radim (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace podniku Brazzale Moravia a.s. za období 2016 až 2020 a předkládá návrhy na její zlepšení. Práce je rozdělena na tři stěžejní části. První část obsahuje teoretickou stránku, která slouží k objasnění základních pojmů a vybraných ukazatelů. Druhá část je zaměřena na praktickou část, kde jsou poznatky z teoretické části aplikovány na vybranou společnost. Závěrečná část práce se věnuje návrhům na zlepšení finanční situace společnosti, které vyplývají z výsledků z druhé části práce.
Integrace romských dětí v podmínkách institucionální předškolní výchovy
Smékalová, Michaela ; Opravilová, Eva (vedoucí práce) ; Kalbáčová, Jaroslava (oponent)
Diplomová práce se zabývá integrací romských dětí. Rozebírá současné možnosti jejich institucionální předškolní výchovy, snaží se shrnout dosavadní zkušenosti a nastínit optimální model. V praktické části se opírá o praxi v mateřské škole pro romské děti a v přípravné třídě. Současně jsou zde uvedeny některé z podmínek, které mohou proces integrace ovlivnit a které lze využít. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Viz též: podobná jména autorů
5 Smékalová, Marie
1 Smékalová, Markéta
4 Smékalová, Miroslava
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.