Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Urychlení manipulační pevnosti u 2K PUR lepidla
Slatinská, Jana ; Žák, Ladislav (oponent) ; Kubíček, Jaroslav (vedoucí práce)
Práce se věnuje urychlení doby k získání manipulační pevnosti u dvoukomponentního polyuretanového adheziva, které bylo nově zakoupeno ve firmě Magna Exteriors Bohemia a bylo potřeba otestovat. K urychlení po rozboru problému byly vybrány metody IR zářiče, teplotní komory, které se porovnávaly s vytvrzením pouze při teplotě okolí. V druhé části práce bylo provedeno měření maximálního napětí, které daný spoj vydrží bez poškození. Z výsledků plyne, že metoda urychlení vytvrzení pomocí IR zářiče je nejrychlejší, ovšem se musí v potaz vzít ekonomická stránka věci, protože je to i nejdražší možnost urychlení. Teplotní komora je téměř 2x pomalejší, ale zase levnější. V závěru práce se zhodnocuje ekonomická efektivita nového řešení lepicí linky a jak velký potenciál ušetření peněz se zde naskýtá.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.