Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Automatická regulace napětí decentrálních zdrojů v síti vysokého napětí E.ON
Skoupý, Martin ; Vaculík, Petr (oponent) ; Toman, Petr (vedoucí práce)
Obsahem této diplomové práce je úvod do problematiky regulace účiníku, jalového výkonu a napětí decentrálních zdrojů v distribuční síti vysokého napětí. Dále se práce zabývá způsoby a možnostmi regulace účiníku a jalového výkonu prováděnými na těchto zdrojích za účelem stabilizace napětí a kontroly nad přetokem jalového výkonu na vyšší napěťovou úroveň. V praktické části práce je pak popsáno, jakým způsobem byla automatická regulace účiníku a napětí zdrojů uváděna do provozu centrálním řízením z dispečerského řídicího systému společnosti E.ON. Dále pak popisuje, jakým způsobem byla automatická regulace účiníku a napětí testována a jak je v současné době využívána v praxi. V závěru je pak provedeno zhodnocení, jakým způsobem skutečně ovlivnila automatická regulace účiníku a napětí stabilitu napětí a přetoky jalového výkonu v síti E.ON.
Výpočet ustáleného chodu vybrané části sítě 110 kV E.ON s provedením analýzy poměru toku jalového výkonu
Skoupý, Martin ; Vaculík, Petr (oponent) ; Toman, Petr (vedoucí práce)
Obsahem této bakalářské práce je úvod do problematiky výpočtu ustáleného chodu sítě a optimalizace provozování sítě z hlediska zmenšení činných ztrát na vedení. Dále se práce zabývá analýzou zatížení sítě, rozdělením toku činného a jalového výkonu a důsledky přetoku jalového výkonu z napěťové úrovně VN do úrovně VVN. V následující praktické části se věnujeme návrhu zapojení dané oblasti a výpočtu jeho chodu z hlediska ztrát. Dále se pak věnujeme návrhu opatření pro minimalizaci přetoku jalového výkonu do distribuční soustavy a jeho vlivu na snížení činných ztrát v dané síti. V závěru práce jsou shrnuty získané výsledky a závěrečné posouzení vlivu jalového výkonu na chod sítě.

Viz též: podobná jména autorů
1 Skoupý, Michael
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.