Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Produktová sémantika a interakční vzorce v designu web stránek
Sklenářová, Zuzana ; Brejcha, Jan (vedoucí práce) ; Svoboda, Aleš (oponent)
Předkládaná diplomová práce vychází z oboru sémiotika. Klasické sémiotice se však věnuje jen okrajově. Spíše se zaměřuje na její specifickou část, a tím je produktová sémantika. To je taková disciplína sémiotiky, která se zabývá významem produktů. Nejprve je tedy nutné podat přehled o tom, co všechno produktová sémantika zahrnuje, v jakém je vztahu k designu a ke grafice. Tomu se věnuje teoretická část, ve které je většinou čerpáno z anglických textů, protože je mnou zvolené téma v českém prostředí nové. V případě této práce jsou zmíněnými produkty webové stránky. Jde tedy o analýzu webových stránek z hlediska sémiotiky. Za tím účelem jsem si zvolila troje webové stránky, které v práci podrobuji zkoumání, a to na základě poznatků získaných v teoretické části. Ukazuji, jak je možné na webové stránky nahlížet, a to z hlediska klasické sémiotiky, z hlediska sémiotiky webu, z hlediska použitelnosti a z hlediska konzistentnosti. Na základě toho pak odpovídám na otázky položené v textu a ukazuji na chyby, kterých se webové stránky dopouští. Nakonec na základě posouzení konzistentnosti odpovídám na to, jestli je hypotéza této práce pravdivá či nikoli.
Produktová sémantika a interakční vzorce v designu web stránek
Sklenářová, Zuzana ; Brejcha, Jan (vedoucí práce) ; Svoboda, Aleš (oponent)
Předkládaná diplomová práce vychází z oboru sémiotika. Klasické sémiotice se však věnuje jen okrajově. Spíše se zaměřuje na její specifickou část, a tím je produktová sémantika. To je taková disciplína sémiotiky, která se zabývá významem produktů. Nejprve je tedy nutné podat přehled o tom, co všechno produktová sémantika zahrnuje, v jakém je vztahu k designu a ke grafice. Tomu se věnuje teoretická část, ve které je většinou čerpáno z anglických textů, protože je mnou zvolené téma v českém prostředí nové. V případě této práce jsou zmíněnými produkty webové stránky. Jde tedy o analýzu webových stránek z hlediska sémiotiky. Za tím účelem jsem si zvolila troje webové stránky, které v práci podrobuji zkoumání, a to na základě poznatků získaných v teoretické části. Ukazuji, jak je možné na webové stránky nahlížet, a to z hlediska klasické sémiotiky, z hlediska sémiotiky webu, z hlediska použitelnosti a z hlediska konzistentnosti. Na základě toho pak odpovídám na otázky položené v textu a ukazuji na chyby, kterých se webové stránky dopouští. Nakonec na základě posouzení konzistentnosti odpovídám na to, jestli je hypotéza této práce pravdivá či nikoli.

Viz též: podobná jména autorů
4 Sklenářová, Zdeňka
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.