Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Sponzoring v malých sportovních organizacích
Sikora, Miroslav ; Král, Pavel (vedoucí práce) ; Tripes, Stanislav (oponent)
Diplomová práce se zabývá sponzoringem v malých sportovních organizacích. Teoretická část práce vymezuje pojem sponzoring, sportovní sponzoring a také definuje pojem malé sportovní organizace a jejich význam ve sportu. Výzkum je proveden smíšenou metodou: první část je kvalitativní a data byla získána prostřednictvím rozhovorů v devíti sportovních organizacích. Druhá část je kvantitativní dotazníkové šetření mezi činovníky a členy sportovních klubů a také fanoušky (tedy cílovou skupinou reklamy). Výsledky odhalují míru a způsoby využití sponzoringu v malých sportovních organizacích a také vymezují jeho význam pro tyto organizace i pro samotné sponzory. Práce také přináší praktické rady pro malé sportovní organizace využitelné při shánění a jednání s potenciálními sponzory.
Využití personálních agentur v procesu získávání a výběru pracovníků
Sikora, Miroslav ; Vinšová, Tereza (vedoucí práce) ; Chrápková, Taťána (oponent)
Přehled možností získávání a výběru pracovníků. Zdůraznění role personálních agentur v tomto procesu, ukázky praktických případů na konkrétní agentuře práce a zhodnocení jejich využitelnosti.

Viz též: podobná jména autorů
16 Sikora, Marek
2 Sikora, Marian
22 Sikora, Martin
7 Sikora, Michal
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.