Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Nepovinná očkování u dětí
Sejkorová, Ilona ; Rathouská, Jana (vedoucí práce) ; Jílek, Petr (oponent)
Bc. Ilona Sejkorová Nepovinná očkování u dětí Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Odborný pracovník v laboratorních metodách Na vzniku infekčního onemocnění se může podílet řada virů či bakterií. Proti některým z nich je možné využít očkování. Nepovinné očkování u dětí je stále aktuálním tématem. I přesto, že má očkování řadu odpůrců, stále patří mezi nejúčinnější preventivní opatření. Cíl práce: Práce je tvořena teoretickým souhrnem informací týkajících se problematiky nepovinného očkování u dětí. Praktická část se skládá z dotazníkové studie, jejímž cílem bylo zjistit postoj rodičů a potenciálních rodičů k problematice nepovinného očkování dětí. Dále také zjistit informovanost populace o daném tématu, vysledovat nejčastěji využívaná nepovinná očkování, případně několik poznatků o závažných vedlejších účincích nepovinných vakcín, s kterými se respondenti setkali. Metody: Dotazníkové šetření v období říjen 2018 - únor 2019 v rámci České republiky. Dotazník obsahoval 20 otázek a byl určen pro rodiče a potenciální rodiče různých věkových kategorií (606 respondentů). Výsledky: Většina respondentů (94 %) měla povědomí o možnosti nepovinného očkování u dětí. Více jak polovina (51 %) respondentů se o tomto typu očkování dozvěděla od lékaře, zdravotnického personálu nebo z...
Očkování proti rakovině děložního čípku - zdravotní přínos, nebo komerční tlak?
Sejkorová, Ilona ; Rathouská, Jana (vedoucí práce) ; Josková, Věra (oponent)
Ilona Sejkorová Očkování proti rakovině děložního čípku - zdravotní přínos, nebo komerční tlak? Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Zdravotní laborant Na vzniku prekanceróz a karcinomů děložního hrdla se může podílet řada faktorů. Nejvýznamnějším z nich je infekce rizikovými typy lidských papilomavirů. Očkování proti HPV je stále aktuálním tématem. Jedná se o první protinádorové vakcíny. Cíl studie: Teoretický přehled týkající se problematiky rakoviny děložního čípku, vakcín registrovaných v ČR a možných rizik tohoto očkování. Cílem dotazníkové studie je zjistit postoj pacientek a lékařů k problematice očkování proti rakovině děložního čípku. Zda shledávají ve vakcinaci přínos pro medicínu, nebo se z jejich pohledu jedná spíše o komerční záležitost. Metody: Dotazníkové šetření v rámci České republiky. První dotazník určen pro pacientky a druhý určen pro lékaře z oboru gynekologie a praktického lékařství. Výsledky: V laické veřejnosti panuje relativně široké spektrum názorů na tuto problematiku. Z pohledu lékařů se naopak vakcína jeví velice nadějnou a přínosnou pro medicínu. Na pozitivní účinnost vakcíny také poukazují z hlediska ochrany před dalšími onemocněními, jakými jsou rakovina konečníku či genitální bradavice. Přestože očkování proti rakovině děložního čípku...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.