Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Antény na flexibilním substrátu
Sedlák, Jakub ; Puskely, Jan (oponent) ; Mikulášek, Tomáš (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se věnuje návrhu antén na flexibilním substrátu. Součástí práce je také návrh napájecího vedení na přechodu mezi pevným a flexibilním substrátem pomocí technologie FLEX-RIGID. V první části práce je rozvedena použitá technologie, její výhody a nevýhody při použití v návrhu antény. Rovněž jsou zmíněny základní parametry používané při návrhu antény. V další části je proveden návrh napájecího vedení a čtyř antén. Dvě tyto antény jsou vyrobeny a změřeny. Nakonec jsou naměřené parametry srovnány se simulovanými výsledky.
Návrh modulu synchronního spínaného zdroje pro automobily
Sedlák, Jakub ; Šebesta, Jiří (oponent) ; Kubíček, Michal (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se věnuje problematice DC/DC měničů a jejich použití pro automobilové osvětlení. V první části je lehce rozvedena teorie DC/DC měničů, jejich základní topologie a synchronní usměrnění. Dále práce obsahuje porovnání vybraných integrovaných obvodů vhodných pro tuto aplikaci na základě požadovaných parametrů. Pro jeden z těchto obvodů je vytvořen návrh zapojení. Tento návrh byl ověřen simulací a následně realizován. Zařízení bylo otestováno podle norem automobilového průmyslu. Výsledkem je fungující měnič, který splňuje základní požadavky a limity dané normami.
Porovnání reálného rozpočtu staveb na bázi dřeva s rozpočty dle cenových soustav
Sedlák, Jakub
Diplomová práce je zaměřena na porovnání reálného rozpočtu tří staveb na bázi dřeva s rozpočty dle cenových soustav. Součástí je seznámení s programy, které účtují v cenových soustavách ÚRS a RTS a seznámení s konkrétními dřevostavbami nabízenými na českém trhu. Dílčím cílem práce je srovnání výsledných cen dřevostaveb vztažených k zastavěné ploše, užitné ploše a obestavěnému prostoru, které vede ke zjištění optimální velikosti staveb a lepší využití investice. Další částí práce je porovnání reálných cen dřevostaveb s cenami cenových soustav, z něhož je patrné, o kolik cenové soustavy nadhodnocují reálnou cenu dřevostaveb. Dále jsou porovnány vzniklé rozdíly mezi cenami jednotlivých dílů dřevostaveb. V závěru jsou znázorněny a porovnány ceny dle cenových soustav jednotlivých stavebních dílů.
Neonacistická pravice v České republice - nová vlna
Sedlák, Jakub ; Bureš, Jan (vedoucí práce) ; Buben, Radek (oponent)
Tématem mé práce je ideologická a politická transformace ceské neonacistické pravice do stranické rodiny populistická radikální pravice. To vše v kontextu studie Case Mudda The Populist Radical Right in Europe. Nejprve zanalyzuji celkový vývoj populistické radikální pravice a její ideové znaky. V druhé cásti pristoupím k analýze vybraných subjektu, které jsou s neonacistickou pravicí spojovány, primárne Delnickou stranou sociální spravedlnosti (DSSS). Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Marketingová studie spokojenosti uživatelů dřevostaveb v Plzeňském kraji
Sedlák, Jakub
Bakalářská práce je zaměřena na Marketingovou studii spokojenosti uživatelů dřevostaveb v Plzeňském kraji. Výsledkem práce je vyhodnocení informací od uživatelů dřevostaveb získaných sběrem dotazníků. Výsledky jsou členěny do čtyř kategorií: lidé, dřevostavba, zájem a zkušenosti. Z těchto témat se stanoví nejčastější typ uživatele, užívané dřevostavby, dále prvotní očekávání uživatelů, jejich zkušenosti a kvalitativní a cenové zhodnocení se zděnou stavbou. Práce může pomoci firmám zabývající se výstavbou a výrobou dřevostaveb, ke zlepšení a komfortu bydlení z pohledu uživatele. A dále k získání informací při rozhodování potencionálním uživatelům.

Viz též: podobná jména autorů
16 SEDLÁK, Jiří
2 Sedlák, J.
5 Sedlák, Jan
6 Sedlák, Jaroslav
16 Sedlák, Jiří
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.