Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Uplatnění autora na hudebním trhu
Podhola, Adam ; Riedlbauch, Václav (vedoucí práce) ; Sanigová, Jana (oponent)
Cílem mé bakalářské práce bylo vytvořit praktickou příručku pro autory hudebních děl, která by byla návodem, jak se orientovat v autorském právu, ochraně hudebních děl a principech vybírání autorských poplatků, a která by dále analyzovala současný hudební trh a našla možnosti uplatnění. Výsledkem práce by mělo být doporučení nejenom autorům, ale i interpretům, jak svou práci ochránit a dostat za ni odpovídající finanční ohodnocení.
Autorské právo v profesi výkonného umělce
Sanigová, Jana ; Boháček, Martin (vedoucí práce) ; Spirit, Michal (oponent)
Autorské právo se v dnešní době dotýká každého. Významně ovlivňuje výkonné umělce, kteří jsou většinou na užívání cizích autorských děl existenčně závislí. Práce analyzuje praktický dopad konkrétních ustanovení českého autorského zákona na profesi výkonných umělců -- hudebníků, charakterizuje kompetence kolektivních správců, poukazuje na úskalí rozdílnosti zákonných úprav v mezinárodním měřítku a definuje v právním kontextu nový pojem hudební motiv, jehož možné uplatnění dokládá na české i zahraniční judikatuře.
Duševní vlastnictví v mezinárodním obchodě s důrazem na autorská práva
Sanigová, Jana ; Čápová, Ludmila (vedoucí práce) ; Petránková, Andrea (oponent)
Duševní vlastnictví a ochrana práv s ním souvisejících zaujímají v mezinárodním obchodě stále významnější místo. Tvorba nadnárodního legislativního rámce a vymahatelnost autorských práv jsou důležitými body jednání mezinárodních institucí. V této práci je předložen výčet nejdůležitějších mezinárodních úmluv v oblasti práva k duševnímu vlastnictví, jsou nastíněny klíčové body jednotlivých ustanovení a je naznačena jejich vzájemná návaznost. Na konkrétních příkladech je ilustrována aktuální míra porušování těchto práv a je poukázáno na nedostatečnou postižitelnost protiprávního jednání.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.