Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Energetická bilance povrchu krajiny v lesně-zemědělském povodí
SCHNEEDÖRFLER, Marek
Obsahem této diplomové práce je určení, statistické vyhodnocení energetické bilance povrchu krajiny a jejich dalších vybraných parametrů prostřednictvím nástroje dálkového průzkumu Země a za pomoci pozemně měřených meteorologických prvků. Součástí práce je také mapování krajinného pokryvu a posouzení jeho vlivu na mikroklima v dané oblasti. Modelovou oblastí pro výzkum tohoto typu se stalo území Novohradských hor, konkrétněji povodí Bedřichovského potoka. V povodí Bedřichovského potoka se nacházejí všechny podstatné skupiny krajinného pokryvu (lesy, trvalé travní porosty, orná půda, stavby), a proto je zde hodnocení energetické bilance vhodné.
Návrh cestní sítě v komplexní pozemkové úpravě
SCHNEEDÖRFLER, Marek
Bakalářská práce je zaměřena na vyhodnocení současné cestní sítě v katastrálním území Pracejovice a na návrh nové cestní sítě v této oblasti. Katastrální území Pracejovice se nalézá v jižních Čechách zhruba 5 km od města Strakonice.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.