Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Correlation of Immunohistochemistry and Molecular Biologic Methods in The Diagnosis of Tumors
Michal, Michael ; Skálová, Alena (vedoucí práce) ; Rychlý, Boris (oponent) ; Zambo, Iva (oponent)
Předkládaná dizertační práce je kolekcí komentářů k celkem 13 prvoautorským a 20 spoluautorským pracím, ve kterých bylo použito metod histomorfologického hodnocení, imunohistochemie (IHC) a molekulární genetiky. Tyto metody byly použity za účelem nalezení nových znaků, které by umožnily zpřesnění diagnostiky a také zdokonalily současnou klasifikaci nádorů. Prezentovaná práce je výsledkem postgraduálního studia MUDr. Michaela Michala, které proběhlo na Karlově Univerzitě, konkrétně pak na Lékařské fakultě v Plzni v období mezi roky 2015-2018. Autor se během svého výzkumu, zvláště pak ve svých prvoautorských pracích, zaměřil především na problematiku nádorů měkkých tkání, rovněž se však podílel na výzkumných činnostech zaměřujících se na jiné orgánové systémy. V průběhu studia pak v rámci široké kapitoly nádorů měkkých tkání vykrystalizovala čtyři hlavní témata zájmu. První téma je tvořeno měkkotkáňovými nádory s (předpokládanou) fibroblastickou diferenciací. Úvodní 2 publikace se týkaly 2 vzájemně příbuzných low-grade sarkomů nazývaných Myxoinflammatorní fibroblastikcý sarkom (MIFS) a Pleomorfní hyalinizující angiektatický tumor (PHAT). V první práci byla poprvé publikována high-grade varianta MIFS. Druhá práce se zaměřovala na morfologické a IHC porovnání obou nádorů. Nedávno vypracovaná třetí...
HPV asociované karcinómy hlavy a krku: morfologická, klinická a molekulovo biologická korelácia
Švajdler, Marián ; Skálová, Alena (vedoucí práce) ; Vošmik, Milan (oponent) ; Rychlý, Boris (oponent)
Práca je rozdelená na dve samostatné štúdie. (i) Vykonali sme retrospektívnu štúdiu na 22 pacientoch s cystickými metastázami skvamocelulárneho karcinómu (SCC) v oblasti hlavy a krku. Cieľom bolo zistiť či histomorfológia, expresia proteínu p16, HPV a EBV status môžu predpovedať primárnu lokalizáciu tumoru. Origo bolo identifikované v 20 z 22 prípadov a zahŕňalo orofarynx (14 prípadov, 63,3%), nazofarynx (traja pacienti, 13,6%), pľúca (dvaja pacienti, 9%) a kožu vonkajšieho zvukovodu (1 prípad, 4,5%). Primárna lokalizácia ostala neznáma v dvoch prípadoch (9%). 16 zo 17 metastáz (94,1%) pochádzajúcich z Waldayerovho prstenca a oba prípady s neznámym origom mali morfológiu nekeratinizujúceho SCC, alebo nekeratinizujúceho SCC s vyzrievaním. Všetky nádory s pôvodom v orofaryngu a oba prípady s neznámym origom boli difúzne p16-pozitívne a HPV-pozitívne. Všetky tri metastázy nazofaryngeálneho (NPCa) karcinómu boli EBV-pozitívne a p16/HPV negatívne. Metastázy pľúcnych karcinómov a karcinómu kože mali morfológiu dobre diferencovaného, resp. nízko diferencovaného keratinizujúceho SCC a boli HPV/EBV negatívne. Potvrdili sme, že cystické metastázy SCC v oblasti hlavy a krku sú asociované s okultným origom v orofaryngu. Orofaryngeálny pôvod by vždy mal byť podporený vyšetrením expresie p16 a HPV špecifickým...
Correlation of Immunohistochemistry and Molecular Biologic Methods in The Diagnosis of Tumors
Michal, Michael ; Skálová, Alena (vedoucí práce) ; Rychlý, Boris (oponent) ; Zambo, Iva (oponent)
Předkládaná dizertační práce je kolekcí komentářů k celkem 13 prvoautorským a 20 spoluautorským pracím, ve kterých bylo použito metod histomorfologického hodnocení, imunohistochemie (IHC) a molekulární genetiky. Tyto metody byly použity za účelem nalezení nových znaků, které by umožnily zpřesnění diagnostiky a také zdokonalily současnou klasifikaci nádorů. Prezentovaná práce je výsledkem postgraduálního studia MUDr. Michaela Michala, které proběhlo na Karlově Univerzitě, konkrétně pak na Lékařské fakultě v Plzni v období mezi roky 2015-2018. Autor se během svého výzkumu, zvláště pak ve svých prvoautorských pracích, zaměřil především na problematiku nádorů měkkých tkání, rovněž se však podílel na výzkumných činnostech zaměřujících se na jiné orgánové systémy. V průběhu studia pak v rámci široké kapitoly nádorů měkkých tkání vykrystalizovala čtyři hlavní témata zájmu. První téma je tvořeno měkkotkáňovými nádory s (předpokládanou) fibroblastickou diferenciací. Úvodní 2 publikace se týkaly 2 vzájemně příbuzných low-grade sarkomů nazývaných Myxoinflammatorní fibroblastikcý sarkom (MIFS) a Pleomorfní hyalinizující angiektatický tumor (PHAT). V první práci byla poprvé publikována high-grade varianta MIFS. Druhá práce se zaměřovala na morfologické a IHC porovnání obou nádorů. Nedávno vypracovaná třetí...
HPV asociované karcinómy hlavy a krku: morfologická, klinická a molekulovo biologická korelácia
Švajdler, Marián ; Skálová, Alena (vedoucí práce) ; Vošmik, Milan (oponent) ; Rychlý, Boris (oponent)
Práca je rozdelená na dve samostatné štúdie. (i) Vykonali sme retrospektívnu štúdiu na 22 pacientoch s cystickými metastázami skvamocelulárneho karcinómu (SCC) v oblasti hlavy a krku. Cieľom bolo zistiť či histomorfológia, expresia proteínu p16, HPV a EBV status môžu predpovedať primárnu lokalizáciu tumoru. Origo bolo identifikované v 20 z 22 prípadov a zahŕňalo orofarynx (14 prípadov, 63,3%), nazofarynx (traja pacienti, 13,6%), pľúca (dvaja pacienti, 9%) a kožu vonkajšieho zvukovodu (1 prípad, 4,5%). Primárna lokalizácia ostala neznáma v dvoch prípadoch (9%). 16 zo 17 metastáz (94,1%) pochádzajúcich z Waldayerovho prstenca a oba prípady s neznámym origom mali morfológiu nekeratinizujúceho SCC, alebo nekeratinizujúceho SCC s vyzrievaním. Všetky nádory s pôvodom v orofaryngu a oba prípady s neznámym origom boli difúzne p16-pozitívne a HPV-pozitívne. Všetky tri metastázy nazofaryngeálneho (NPCa) karcinómu boli EBV-pozitívne a p16/HPV negatívne. Metastázy pľúcnych karcinómov a karcinómu kože mali morfológiu dobre diferencovaného, resp. nízko diferencovaného keratinizujúceho SCC a boli HPV/EBV negatívne. Potvrdili sme, že cystické metastázy SCC v oblasti hlavy a krku sú asociované s okultným origom v orofaryngu. Orofaryngeálny pôvod by vždy mal byť podporený vyšetrením expresie p16 a HPV špecifickým...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.