Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Modelování akustiky uzavřených prostorů paprskovou metodou
Ryšavý, Marek ; Orlovský, Kristián (oponent) ; Trzos, Michal (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá modelováním prostorové akustiky pomocí paprskové metody - ray-tracing. V první kapitole se práce zabývá obecným popisem základních vlastností akustiky prostorů, popisem základních metod zkoumání prostorové akustiky (vlnová akustika, statistická akustika a geometrická akustika) a obecným popisem základních metod geometrické akustiky (metody zrcadlových zdrojů, ray-tracing a beam-tracing). V druhé kapitole práce je popsána implementace metody ray-tracing ve vytvořené aplikaci.
Zlomkooktává analýza akustických signálů
Ryšavý, Marek ; Frenštátský, Petr (oponent) ; Schimmel, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem a optimalizací číslicových filtrů pro oktávová a zlomkooktávová pásma. Dále práce popisuje chování těchto filtrů při aplikaci v systémech s pevnou řádovou čárkou a rozebírá problematiku kvantování koeficientů diskrétního systému. Navržené banky filtrů jsou implementovány v jazyce C, kde je vytvořen jednoduchý analyzátor akustických signálů pracující dle normy ČSN EN 61260.

Viz též: podobná jména autorů
3 Ryšavý, Martin
1 Ryšavý, Michal
2 Ryšavý, Milan
2 Ryšavý, Miloš
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.