Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Variabilní dvoupásmová reproduktorová soustava - laboratorní přípravek
Rehák, Jan ; Schimmel, Jiří (oponent) ; Balík, Miroslav (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je zhotovit dvoupásmovou reproduktorovou soustavu, která bude umožňovat změnu vzájemné polohy reproduktorů, jak ve vertikální, tak v horizontální ose a navrhnout náplně laboratorních úloh. V teoretickém úvodu bude stručně uvedena problematika kmitočtových výhybek. Následně bude rozebírán vliv vzájemné topologie reproduktorů v reproduktorové soustavě na její vlastnosti v okolí mezního kmitočtu. Budou uvedeny modulové kmitočtové charakteristiky ozvučnic různých tvarů. Na těchto modulových kmitočtových charakteristikách bude demonstrován vliv vnějšího tvaru ozvučnice na její vlastnosti. Bude navržena variabilní dvoupásmová soustava s možností změny vzájemné topologie reproduktorů. Postup její výroby i výkresy jednotlivých součástí jsou součástí této práce. Tato dvoupásmová soustava bude podrobena měření a bude zhodnoceno, jestli jsou předpoklady, podle kterých byla navržena, správné. V poslední části práce bude popsán postup volby vhodných parametrů reproduktorové výhybky pro dosažení co nejlepších vlastností soustavy.
Cestovní ruch zvolené destinace
Řehák, Jan ; Navrátilová, Miroslava (vedoucí práce) ; Zuzana, Zuzana (oponent)
Diplomová práce, jak už název napovídá, se zaměřuje na problematiku cestovního ruchu ve zvolené destinaci, jíž jsou státy Beneluxu. V první části jsou vymezena teoretická východiska, základní pojmy, názvosloví, definice a základní principy sloužící k uvedení se do problematiky cestovního ruchu. V druhé části jsou jednotlivě popsány cílové destinace, z hlediska obecných informací, sloužících k základnímu poznání a identifikaci zemí a nadále konkretizovány a vyzdvihnuty lokality a události, jež se následně stanou základním kamenem praktické části, kterouž to bude návrh vlastních poznávacích a zážitkových zájezdů. Tyto budou poměrně úzce zacílené tak, aby cílové skupině poskytly co největší přidanou hodnotu šitou jim přesně na míru. Samozřejmostí je analýza nabídky současných zájezdů poskytovaných cestovními kancelářemi a agenturami v České Republice.
Řešení správy dokumentů v agentuře pro výzkum trhu
Řehák, Jan ; Kunstová, Renáta (vedoucí práce) ; Kapitán, Petr (oponent)
Tato diplomová práce se věnuje správě dokumentů v agentuře pro výzkum trhu. Cílem práce je návrh řešení správy dokumentů v návaznosti na stávající stav IS/ICT v uvažované agentuře a analyzované požadavky. Součástí je také popis implementace zvoleného systému. Práce je rozdělena do tří částí. První část popisuje agenturu, současný stav IS/ICT a uvádí požadavky a omezení vedoucí k návrhu řešení. Druhá část popisuje zvolené řešení a jeho dílčí prvky. Ve třetí části je popsána implementace řešení do produkčního prostředí a plán migrace dat.
Přijímací řízení a hodnocení pracovníků ve vybrané firmě
REHÁK, Jan
Teoretická část čerpá z odborné literatury a zaměřuje se na způsoby výběrových řízení při obsazování pracovních pozic a hodnocení pracovníků. Praktická část analyzuje průběh přijímacích řízení Budějovického měšťanského pivovaru a současné způsoby hodnocení pracovníků a navrhuje možnosti zlepšení současných postupů.

Viz též: podobná jména autorů
6 REHÁK, Jan
1 Řehák, Jakub
6 Řehák, Jan
9 Řehák, Jaromír
4 Řehák, Jaroslav
1 Řehák, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.