Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Svařování rámu dvojkola
Rajm, Vojtěch ; Sigmund, Marián (oponent) ; Kubíček, Jaroslav (vedoucí práce)
V první části práce byly porovnány rámy dvou kol a podle nich byla navržena geometrie dvojkola. V další části práce byly popsány nejběžněji používané materiály v cyklistice a jejich výhody a nevýhody. Po porovnání byl vybrán jako nejvhodnější materiál ocel EN 25CrMo4 a to hlavně kvůli nízké ceně a velké pevnosti. Dále je popsána svařitelnost ocelí a druhy trhlin, což jsou jedny z nejčastějších defektů ve svařovaném materiálu. Dále se práce zabývá popisem vhodných metod svařování v oblasti rámů kol. Jako nejvhodnější se jeví metody svařování v ochranných atmosférách MIG/MAG a TIG. Z nich bylo vybráno jako nejlepší svařování TIG. V praktické části jsou tyto metody svařování porovnány experimentálně. Trubky z vybraného materiálu byly svařeny metodou MAG a TIG. Jako nejlepší se opět ukázala metoda TIG kvůli hlubším a houževnatějším svarům.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.