Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Rozvoj alternativních pohonů a paliv osobních automobilů ve světě a ČR
Pukl, Zdeněk
Bakalářská práce je zaměřena na alternativní pohony a paliva u osobních automobilů. První část práce obsahuje teoretické rozdělení druhů alternativních paliv a pohonů se zaměřením na paliva vyráběná z biomasy. Dále je práce soustředěna na konstrukci upravených vozidel se spalovacími motory, konstrukci hybridů a elektromobilů. V poslední části práce je technické, ekonomické a legislativní srovnání.
Degradace motocyklového oleje v průběhu provozu
Pukl, Zdeněk
Diplomová práce se zaměřuje na provozní degradaci motorového oleje u čtyřdobých motocyklů a je rozdělena na dvě části. První část diplomové práce je zaměřena na teoretickou část, kde je popsána tribologie, maziva a mazací soustava. Experimentální část práce se zaměřuje na zkoumání degradace motorového oleje vlivem najetých kilometrů. Nejprve jsou popsány sledované motocykly a použité oleje. Jsou zde popsány výsledky naměřené hustoty, viskozity a obsahy jednotlivých látek vyskytujících se v olejích. Nakonec je provedena diskuze a srovnání výsledných trendů s jinými experimenty.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.