Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Nová synagoga Česká Lípa
Prachař, Jakub ; Velek, Jan (oponent) ; Dulenčín, Juraj (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem nové synagogy v České Lípě. Předmětem řešení je zároveň návrh židovského komunitního centra, košer restaurace a muzea židovské kultury. Vypracována byla architektonická studie formátu A2 a zmenšená kopie formátu A3. Byl vyhotoven prezentační plakát formátu B1 a architektonický model návrhu v měřítku 1:200. Při návrhu komplexu jsem kladl důraz na hlavní pohledové osy z ulice na objekt. Synagoga je navržena jako dominanta celého komplexu – je převýšená nad ostatní hmoty budovy. Komplex je navržen jako jednopodlažní hmota čtvercového půdorysu. Jednotlivá nároží jsou převýšena nad ostatní hmotu. Každé z nároží reaguje svou hmotou na vnitřní provoz. Uprostřed komplexu se nachází čtvercové venkovní nádvoří. Výraz objektu má vyjadřovat čistotu a jednoduchost – proto byly navrženy světlé odstíny. Povrchy jsou opatřeny bílou omítkou a betonové plochy jsou navrženy pohledovým betonem bílé barvy. Jako odkaz na židovské bohatství jsou zde navrženy zlaté prvky z mosazi.
Volnočasové centrum dětí, mládeže a dospělých
Prachař, Jakub ; Žalmanová, Petra (oponent) ; Šindlar, Jiljí (vedoucí práce) ; Kacálek, Petr (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce vychází z mé architektonické studie zpracované v rámci ateliéru v zimním semestru třetího ročníku. Tématem práce je navrhovaný objekt Volnočasového centra dětí, mládeže a dospělých, který se nachází v proluce mezi bytovým domem a gymnáziem na Mojmírově náměstí v Brně-Králově Poli. Objekt má vhodně doplňovat potřeby obyvatel této brněnské městské části. Jsou navrženy celkem 2 objekty, ve kterých se nachází velký a malý víceúčelový sál, 2x hudebna a 3x učebna. Objekt S01 je čtyřpodlažní a má dva samostatně oddělené provozní celky – velký víceúčelový sál a místnosti k němu podružné (šatna, bar, šatny účinkujících) a prostory volnočasového centra (učebny a hudebny). Objekt S02 je jednopodlažní a nachází se v něm menší víceúčelový sál. Uliční fasáda je opatřena bílou omítkou, která vytváří kontrast s hliníkovou zavěšenou konstrukcí s černým nátěrem. Tento prvek reflektuje s parkem na Mojmírově náměstí, ale také má za cíl upozornit na budovu a její náplň. Na střeše se nachází terasa s konstrukcí přístřešku, která umožňuje popínavým rostlinám růst vzhůru. Vznikne tak malá „oáza“ na střeše uprostřed města. Ve dvoře je navržen prostor s fontánou, která je umístěna na osu velkého okna víceúčelového sálu. Na osu je navržen také přístupový chodník spojující tento dvůr s ulicí Košinova na severovýchodní straně pozemku.

Viz též: podobná jména autorů
6 Prachař, Jan
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.