Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Ap4A-RNA in IgE activated mast cells
Potužník, Jiří František ; Macíčková Cahová, Hana (vedoucí práce) ; Černý, Jan (oponent)
(CZ): Žírné buňky jsou buňkami imunitního systému přítomné ve tkáních. Mají širokou škálu funkcí a receptorů, včetně receptoru FcεRI, který se aktivuje vazbou na IgE navázaný na antigen. Když jsou buňky aktivovány tímto způsobem, jeden z procesů, který nastává je tzv. signální dráha LysRS-Ap4A-MITF, která vede k translokaci Lys tRNA syntetázy do buněčného jádra a aktivaci její nekanonické aktivity - tvorbě diadenosin tetrafosfátu (Ap4A). Ap4A je dinukleosid polyfosfát, typ molekul přítomných ve všech doménách života. Dinukleosid polyfosfáty se skládají ze dvou nukleosidů spojených dohromady 5 '- 5' fosfodiesterovým můstkem o různých délkách. Nedávno bylo prokázáno, že tyto molekuly slouží jako nekanonické iniciační nukleotidy transkripce u bakterií, kde fungují jako 5 'RNA čepičky, podobně jako dobře známá 7-methylguanosinová čepička eukaryotické mRNA. V této práci předkládám důkaz o existenci Ap 4A čepičkované RNA v žírných buňkách, 5' RNA struktuře, jejíž existence zatím nebyla popsána v eukaryotických buňkách, a pokouším se určit její roli při aktivaci těchto buněk a v širším kontextu imunitní odpovědi zprostředkované žírnými buňkami. Klíčová slova: žírné buňky, RNA čepičky, dinukleosid polyfosfáty, Ap4A, IgE, FcεRI receptor, Lys tRNA syntetáza

Viz též: podobná jména autorů
1 Potužník, Jan
1 Potužník, Jiří
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.