Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 97 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Zdařilá transformace ve středním věku otevírá možnosti zdařilého stárnutí
Chrz, Vladimír ; Poláčková Šolcová, Iva ; Dubovská, Eva ; Bajgarová, Z.
Z hlediska narativní psychologie jsou identifikovány znaky zdařilé transformace, jimiž jsou: 1) rozlišování na rovině aktérství, 2) konstruktivní ztvárnění negativních událostí a zkušeností, 3) narativní reflexe a autorský postoj, 4) vědomí života jako úkolu s ohledem na jeho konečnost. Tyto znaky úspěšné transformace jsou vztaženy k procesu stárnutí.
Intimita jako jedna ze základních komponent partnerského vztahu
Haubertová, Daniela ; Hnilica, Karel (vedoucí práce) ; Poláčková Šolcová, Iva (oponent) ; Štětovská, Iva (oponent)
Disertační práce se zaměřuje na prototypickou analýzu partnerských interakcí. Teoretická část staví na množství poznatků z řady zejména zahraničních zdrojů. Nabízí přehled mnoha důležitých témat spojených s intimitou. V empirické části jsou pomocí prototypické analýzy odhaleny konkrétní interakce, které jsou laickou veřejností vnímány jako klíčové pro rozvoj a udržení intimity v heterosexuálních partnerských vztazích. Empirická studie je rozdělena na dvě na sebe navazující fáze. První se zúčastnilo celkem 283 respondentů a výzkumný soubor v druhé fázi tvořilo 663 dotazovaných ve věku od 25 do 45 let. Ukazuje se, že kvalita partnerské intimity vychází ze vzájemných interakcí určité podoby a určité intenzity. Identifikováni byli jejich nejtypičtější zástupci. Výsledky analýzy dále potvrzují existenci několika subtypů intimity, a sice emoční, fyzické a intelektuální. Ukazuje se rovněž specifická role sexuální intimity. Ve všech aspektech jsou sledovány rozdíly v prožívání a posuzování intimních interakcí mezi muži a ženami. Na základě statistické analýzy dat bylo zjištěno, že obě pohlaví se co do preferencí významně podobají. Lze však zaznamenat určitý příklon k interakcím, které jsou spojeny s fyzičnem na straně mužů, zatímco ženy více upřednostňují interakce spojené s poskytováním psychické podpory....

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 97 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
4 Poláčková, Ivana
2 Poláčková, Iveta
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.