Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Fenomén uměleckého falza
PLÁŠILOVÁ, Lenka
Bakalářská práce se bude zabývat problematikou padělaných a stylově napodobených uměleckých děl, jejich identitou se zaměřením na teoretické problémy, které sebou existence uměleckých falz přináší. V práci budou nejprve představeny nejznámější příklady odhalených uměleckých falz a dále formulovány estetické a etické problémy, jimž fenomén uměleckého falza dal vzniknout. Důležitou součástí práce bude formulace problému identity uměleckého díla, především v rámci diskusí současné angloamerické estetiky. Základní publikací pro tuto práci bude Umění a falzum (2004) od Tomáše Kulky a jeho pojetí dualismu v estetické teorii. Kromě Kulkova přístupu zmiňuji ještě autory Nelsona Goodmana, Denise Duttona, Marka Sagoffa a Arthura Koestlera. Cílem práce je zhodnotit funkčnost uvedených přístupů k dané problematice.
Analýza faktorů působících na hypoteční trh
PLÁŠILOVÁ, Lenka
Diplomová práce se zabývá aktuální problematikou, která se týká hypotečního trhu. Cílem je analyzovat faktory, které působí na hypoteční trh v České republice a vyjádřit jejich vliv na objem hypoték během posledních 10 let.Teoretická část diplomové práce je věnována představení základních pojmů, které se týkají hypotečního trhu, legislativě a charakteristice vybraných faktorů, které by mohly mít vliv na objem uzavřených hypotečních úvěrů. To, zda vybrané faktory nějakým způsobem ovlivňují hypoteční trh, je statisticky ověřeno v praktické části diplomové práce pomocí vícenásobné regresní analýzy.
Analýza platebního styku a s ním souvisejících služeb v ČR
PLÁŠILOVÁ, Lenka
Bakalářská práce je zaměřena na platební styk, se kterým se denně setkává každý z nás. Je zdrojem výnosů každé banky a jeho provádění je jednou ze základních funkcí bank společně s finančním zprostředkováním a emisí bezhotovostních peněz. Teoretická část je zaměřena na charakteristiku platebního styku. Praktická část se zabývá analýzou bankovních poplatků za jednotlivé platební služby, a to v rámci běžného účtu. Aby bylo zjištěno, u které banky by bylo pro klienta více či méně výhodné uzavřít smlouvu o zřízení a vedení běžném účtu, dochází k porovnání průměrných měsíčních poplatků mezi devíti bankami.

Viz též: podobná jména autorů
6 PLAŠILOVÁ, Lenka
6 PLÁŠILOVÁ, Lenka
6 Plášilová, Lenka
2 Plášilová, Leona
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.