Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 110 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Apartment Building in Stará Turá
Vrzala, Lukáš ; Pilný, Ondřej (oponent) ; Kalousek, Lubor (vedoucí práce)
The subject of the bachelor thesis was a design of an apartment building. The work consisted in complex desing project documentation of the construction building, assesment of the building in terms of building physics and the design of the fire solutions. The project was developed on a specific ground plot with regard on an urbanistic design and so that the newly designed construction building fits with its architecture into the surounding buildings.
Novostavba bytového domu v obci Zámrsk
Kallab, Štěpán ; Pilný, Ondřej (oponent) ; Kalousek, Lubor (vedoucí práce)
Stavba se nachází na severním okraji obce zámrsk. novostavba bytového domu zahrnuje 6 bytových jednotek, 4 vnitřní parkovací stání + 6 venkovních stání z toho jedno je vyhrazeno pro osoby s omezenou schopností pohybu. navrhovaný objekt také řeší kromě kompletní vybavenosti bytových jednotek, technické zázemí, úložný prostor a sklepní kóje pro každou bytovou jednotku. Vzhledem k velikosti obce je rozsah navrhované stavby adekvátním dílem pro navýšení bytových kapacit v klidném a příjemném místě. Vertikálně funguje obytný soubor jako trojpodlažní, podsklepená stavba. Střecha je řešena jako plochá vegetační s extenzivním vegetací. Objekt má maximální velikost 25,82 x 13,8 x 7,10 m
Bytový dům U Jasanu
Štěpánková, Marie ; Pilný, Ondřej (oponent) ; Kolář, Radim (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem novostavby bytového domu, který se nachází ve Velkém Meziříčí. Bytový dům je navržený jako samostatně stojící, osazený do mírně svažitého terénu. Objekt je podsklepený s třemi nadzemními podlažími. Vstup do objektu je umožněn z jižní strany. V bytovém domě se nachází 10 bytových jednotek, které jsou rozmístěny od 1S do 3NP. Jedná se o velikosti bytů 1+KK, 2+KK a 3+KK. Objekt je ve tvaru písmene T, doplněný o předsazené konstrukce arkýřů, které se nachází se severovýchodní a severozápadní stranu. Na jižní straně mají bytové jednotky konstrukce balkónů. Celkové půdorysné rozměry bytového domu jsou 24,12x11,92 m. Bytový dům je navržen ve zděné technologii Porotherm s kontaktním zateplením. Vodorovné konstrukce jsou řešeny jako železobetonová monolitická stropní konstrukce. Zastřešení bytového domu je navrženo pomocí nepochozí vegetační ploché střechy. Fasáda je bílé barvy a odstínech světle šedé u předsazených konstrukcí a v prostoru schodiště.
Novostavba bytového domu v Bystřici nad Pernštejnem
Schauer, Petr ; Pilný, Ondřej (oponent) ; Kalousek, Lubor (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je projektová dokumentace k Novostavbě bytového domu v Bystřici nad Pernštejnem. Řešený objekt leží na severozápadním okraji města. Jedná se o třípodlažní nepodsklepený objekt. V druhém a třetím nadzemním podlaží se rozprostírá sedm bytových jednotek, o velikostech 1+KK a 2+KK. V prvním nadzemním podlaží se nachází čtyři garážová stání se sklepními kójemi. Součástí jsou tři samostatné sklepní kóje, technická místnost, kočárkárna a úklidová místnost. Jedná se o zděný objekt z vápenopískových cihel. Konstrukční systém je smíšený a založen na základových pasech. Stropní konstrukce jsou navrženy jako monolitické stropní desky. Zastřešení je řešeno jako jednoplášťová plochá střešní konstrukce. Objekt je dále vybaven výtahem a bezbariérovým přístupem. Před objektem se nacházejí čtyři venkovní stání, z toho jedno pro osoby se sníženou schopností pohybu. Přístup do budovy je umožněn po zpevněných plochách. Celý objekt je zateplen systémem ETICS. Fasádní barvy jsou navrženy v odstínech bílé a šedé s antracitovými výplněmi otvorů.
Family House with Aerobics and Fitness Studio
Nekorancová, Anna ; Pilný, Ondřej (oponent) ; Brzoň, Roman (vedoucí práce)
The subject of this bachelor's thesis was to elaborate project documentation for a new family house with the Aerobics and Fitness Studio establishment. The building is divided into two functionally separate parts, a family house for a family of four and the Aerobics and Fitness Studio facility. The building has two floors above ground and one underground and it has partial basement. The building is located in the village, where the construction of houses and infrastructure is planned to be. The skeleton of the building consists of a combined structural system of vertical walls made of ceramic blocks and the connection of a reinforced concrete ceiling structure, where it was necessary to design reinforced concrete columns with gutters as a supporting structure for large overlaps. The roof of the building consists of a flat roof what is designed as a vegetation roof. The family house also includes a garage, which is located on the first underground floor with a capacity of three parking spaces. The emphasized attention was paid to technical requirements, functionality, purposefulness, and housing demands during the processing of project documentation. Part of the project was the assessment of fire safety of the building, thermal technical assessment, building design solution, architectural-building solution, evaluation in terms of building physics.
Flat house SNP
Líner, Ondrej ; Pilný, Ondřej (oponent) ; Kolář, Radim (vedoucí práce)
The goal of the bachelor’s thesis is the elaboration of project documentation for a newbuilt flat house in Turčianske Teplice. Flat house is designed as four-storey, non-basement building, which houses a total of 15 residential units. The building has a wall construction system made of THERM type ceramic blocks. The ceiling structures are made of reinforced concrete monolithic slabs. The individual floors are connected by a two-arm staircase and a barrier-free elevator. The roofing of the building is designed as a single-skin flat roof. Insulation of the building is provided by an external thermal insulation composite system made of mineral wool.
Bytový dům Skřivánek
Jalamudisová, Denisa ; Pilný, Ondřej (oponent) ; Kolář, Radim (vedoucí práce)
Bakalářská práce zpracovává projektovou dokumentaci pro provádění stavby bytového domu v Ústí nad Labem. Jedná se o čtyřpodlažní nepodsklepený objekt, obsahující 10 bytových jednotek, z nichž dvě jsou určené pro osoby s omezenou schopností pohybu. Bytům v přízemí náleží bezbariérová terasa a každému bytu ve vyšších patrech náleží prostorný balkón. Každá bytová jednotka má vlastní prostor pro skladování ve společných prostorách. Zdivo objektu je navrženo z keramických tvarovek, obvodové zdivo je plněné minerální vatou zajišťující tepelnou izolaci. Stropní konstrukce jsou tvořeny monolitickými železobetonovými deskami, střecha je šikmá valbová, tvořena dřevěnými příhradovými vazníky.
Flat house - Blatná
Hess, Samuel ; Pilný, Ondřej (oponent) ; Kolář, Radim (vedoucí práce)
The bachelor's thesis deals with the design of a new apartment building in the suburbs in the town of Blatná. Apartment building have 4 above ground floors, in which there are 8 housing units. On the 1st floor there are cellars, technical premises, carriage house, dryer and common room. On the 2nd-4th floor there are housing units. The whole building is connected by a two-arm staircase and an elevator, which is located between the staircase. Next to the building there are 9 parking spaces. The construction is based on foundation strips. The supporting system is wall-mounted. The ceilings and the roof are formed by a monolithic reinforced concrete ceiling. The building is covered with a flat single-skin vegetation roof. The thermal insulation of the building will be solved by peripheral ceramic blocks porotherm with mineral wool filling.
Surviving the Good Life: Cruel Optimism of the American Dream in Modern American Drama
Shakurova, Daria ; Wallace, Clare (vedoucí práce) ; Pilný, Ondřej (oponent)
1 Resumé Od konce druhé světové války jsme byli svědky postupující krize amerického snu. I přes znatelný úbytek příležitostí k seberealizaci však představy o blahobytu, které jsou tradičně spojovány s americkým snem, nepřestaly ve společnosti dominovat. Tato bakalářská práce se zabývá tímto paradoxem a využívá k tomu konceptuální rámec, představený Lauren Berlantovou v její studii z roku 2011 Krutý optimismus. Podobně jako ostatní teoretici afektu Berlantová věří, že kolektivně sdílené afektivní reakce organizují jednotlivá historická období. Krutý optimismus je podle ní jednou z odpovědí, které formují současnost v poválečných neoliberálních společnostech: když se krize stane součástí každodenní reality, lidé mají tendenci vytvořit si citovou vazbu k dysfunkčním, ba ohrožujícím konvencím, jen aby zachovali alespoň zdání, že něco jako "normální" existence je stále možné. Zatímco Berlantová hledá exemplární případy tohoto fenoménu především v literatuře a filmu, tato práce předkládá moderní americké drama jako další bohatý zdroj. Pováleční dramatikové obrátili svou pozornost na jednotlivce jakožto občana, tentokrát se však více zaměřili na to, jakou roli hrají psychologie a osobní volba v širším sociálním a politickém kontextu. Tato obecná tendence umožňuje poohlédnout se po opakujícím se scénáři, v němž se...
Comic Elements in the Post-Conflict Dramatic Representation of the Troubles in Northern Ireland
Zdraveska, Marija ; Pilný, Ondřej (vedoucí práce) ; Wallace, Clare (oponent)
Cílem této magisterské práce je analyzovat funkci komických prvků v několika post- konfliktních severoirských divadelních hrách, které se zabývají odkazem konfliktu v severním Irsku rovněž přezdívaného Troubles. Východiskem práce je hypotéza, dle které se během dvacetiletého míru přístup k ozbrojenému konfliktu proměnil a umožnil dramatikům, aby ho nahlédli z komických hledisek, jež téma nejen kriticky reflektují, ale zároveň oběma stranám konfliktu pomáhají vyrovnat se s traumatem, které po něm přetrvává. Práce prezentuje pozorné čtení čtyř severoirských her, které se dočkaly značného uznání kritiky. Vybranými hrami jsou: komedie Tima Loanea Caught Red Handed (2002) v produkci Tinderbox Theatre Company, poprvé uvedená v roce 2002 coby site-specific představení v budově bývalé Northern Bank v Belfastu; komedie To Be Sure (2007), rovněž od Tima Loanea, která měla premiéru o pět let později v belfastském Lyric Theatre1; The History of the Troubles (accordin' to my Da) (2002), společné dílo dramatika Martina Lynche a komiků Connora Grimese a Alana McKeeho, vzniklé na zakázku pro Cathedral Quarter Arts Festival, a hra Davida Irelanda Cyprus Avenue (2016), prvně uvedená v Abbey Theatre v roce 2016. Výběr her podléhal několika kritériím. Zaprvé byly vybrané kusy napsány po Velkopáteční dohodě. Časový...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 110 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.