Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Proměny v pojetí ženství v Harper's Bazaar po jeho uvedení na český trh ve srovnánín s časopisem Žena a móda (1988)
Pikalová, Alexandra ; Reifová, Irena (vedoucí práce) ; Köpplová, Barbara (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá proměnou v pojetí ženství v oproti časopisu Žena a móda. Práce se snaží zachytit změny v pojetí ženství, které na území České republiky přichází v společenskou transformací po roce 1989. Z tohoto důvodu vzorek analytické části obsahuje čísla časopisu Žena a móda a čísla teoretické části jsou představeny různé pohledy na pojetí ženství, dále taky charakteristiky a historický exkurz obou módních periodik. metodologické části práce představuje kvalitativní obsahovou a obraz jež jsem zvolila jako nástroje pro zachycení předpokládaných rozdílů. V analytické části se práce již zabývá samotnou analýzou jednotlivých rozdílů v předem zvolených dimenzích šablonách.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.