Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Pištínková, Eliška ; Koláčná, Veronika (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení. Toto bylo provedeno na základě finanční a strategické analýzy, kterou jsem zpracovávala z let 2016-2020. V teoretické části jsem v jednotlivých kapitolách obecně popsala finanční analýzu, v práci jsou dále vysvětleny finanční ukazatele zahrnující základní vzorce pro její sestavení. V části analytické jsem představila společnost PRAMOS, a.s. a aplikovala na ni základní finanční ukazatele. Dále jsem podle nich vyhodnotila finanční situaci. Poslední část obsahuje návrhy na zlepšení celkového stavu společnosti.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.