Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Protreptikon ad scholam Neudorfinam Jana Campana Vodňanského a jeho místo v kontextu raně novověkých obran českého jazyka
Pelc, Vojtěch ; Vaculínová, Marta (vedoucí práce) ; Žytek, Jakub (oponent)
Bakalářská práce se zabývá latinskou básní s názvem Protreptikon ad Scholam Neudorfinam z roku 1616, složenou českým humanistou Janem Campanem Vodňanským (1572-1622) za účelem oslavit svého mecenáše Bohuslava z Michalovic (1565-1621). Jejím cílem je zkoumat, jakým způsobem Campanus, považovaný za předního básníka své generace, používá tradiční literární formy a prostředky při tvorbě textu silně ovlivněného soudobým kulturním a politickým prostředím. Po stručném úvodu popisuje kapitola 2 historický kontext vzniku básně a kapitoly 3 a 4 jsou věnovány analýze rétorické struktury a literárních výpůjček (imitatio). V návaznosti na výzkumy Jana Martínka se v kapitole 5 pojednává o místu Protreptika mezi raně novověkými obranami českého jazyka. V závěru práce je připojena edice originálního latinského textu a jeho moderní prozaický překlad do češtiny s komentářem. Klíčová slova: humanismus, Jan Campanus Vodňanský, imitatio, jazykové obrany
Textově argumentační strategie v konfesijní polemice Racka Doubravského
Pelc, Vojtěch ; Svatoš, Martin (vedoucí práce) ; Neškudla, Bořek (oponent)
Práce se zabývá textově argumentačními strategiemi v protiluterské polemice Ad libellum Martini Lutheri de instituendis ministris ecclesiae accepti relatio (1525) českého právníka a humanisty Racka Doubravského. V prvních čtyřech kapitolách se věnuje kulturně-historickému kontextu rané fáze luterské reformace, definuje rysy polemického žánru a na příkladech ilustruje konstituování protiluterského polemického diskurzu v 10. a 20. letech 16. století v Evropě i v Čechách. Jádro práce tvoří pátá kapitola, předkládající konkrétní ukázky jednotlivých argumentačních strategií, jako je útok ad personam, užívání věroučných argumentů ad. Textové ukázky jsou analyzovány s přihlédnutím ke konkrétním metodologickým nástrojům, zejména k taxonomii humanistických polemik autorů Marca Laureyse, Roswithy Simons a Arnolda Beckera, detailně představené ve druhé kapitole.
Protreptikon ad scholam Neudorfinam Jana Campana Vodňanského a jeho místo v kontextu raně novověkých obran českého jazyka
Pelc, Vojtěch ; Vaculínová, Marta (vedoucí práce) ; Žytek, Jakub (oponent)
Bakalářská práce se zabývá latinskou básní s názvem Protreptikon ad Scholam Neudorfinam z roku 1616, složenou českým humanistou Janem Campanem Vodňanským (1572-1622) za účelem oslavit svého mecenáše Bohuslava z Michalovic (1565-1621). Jejím cílem je zkoumat, jakým způsobem Campanus, považovaný za předního básníka své generace, používá tradiční literární formy a prostředky při tvorbě textu silně ovlivněného soudobým kulturním a politickým prostředím. Po stručném úvodu popisuje kapitola 2 historický kontext vzniku básně a kapitoly 3 a 4 jsou věnovány analýze rétorické struktury a literárních výpůjček (imitatio). V návaznosti na výzkumy Jana Martínka se v kapitole 5 pojednává o místu Protreptika mezi raně novověkými obranami českého jazyka. V závěru práce je připojena edice originálního latinského textu a jeho moderní prozaický překlad do češtiny s komentářem. Klíčová slova: humanismus, Jan Campanus Vodňanský, imitatio, jazykové obrany

Viz též: podobná jména autorů
3 PELC, Vít
2 Pelc, Vladimír
3 Pelc, Vít
1 Pelc, Vítězslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.