Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Ekonomická analýza stavebního projektu realizovaného soukromým investorem
Pavelek, Jan ; Bártů, Dominik (oponent) ; Hromádka, Vít (vedoucí práce)
Práce se zabývá investičním projektem revitalizace zemědělského brownfieldu. V teoretické části je zmíněna problematika brownfields. Dále je zaměřena na problematiku investic, hlavně investičního rozhodování, zdrojů financováni investic a ekonomického hodnocení investic. Praktická část se zabývá konkrétním případem revitalizace brownfieldu, a jeho ekonomického posouzení. Cílem této části je doporučení investorovi zda revitalizaci provést a za jakým účelem.
Posouzení efektivnosti vybrané veřejné stavební zakázky
Pavelek, Jan ; Vítková, Eva (oponent) ; Puchýř, Bohumil (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na revitalizaci vybraného brownfieldu ve statutárním městě Brně, který byl realizován prostřednictvím veřejné zakázky. Teoretická část práce obsahuje základní pojmy, které vysvětlují problematiku brownfields, veřejné zakázky, a to především hodnocení jejich ekonomické efektivnosti. Praktická část je zaměřena na konkrétní případ revitalizace brownfieldu, pomocí veřejné zakázky, včetně jejího ekonomického posouzení. Pro posouzení efektivnosti bude použito ekonomických analýz, konkrétně analýzy CBA, a také budou určeny socioekonomické dopady. Cílem druhé části je určit, zda takto provedená revitalizace byla ekonomicky výhodná pro statutární město Brno.
Posouzení efektivnosti vybrané veřejné stavební zakázky
Pavelek, Jan ; Vítková, Eva (oponent) ; Puchýř, Bohumil (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na revitalizaci vybraného brownfieldu ve statutárním městě Brně, který byl realizován prostřednictvím veřejné zakázky. Teoretická část práce obsahuje základní pojmy, které vysvětlují problematiku brownfields, veřejné zakázky, a to především hodnocení jejich ekonomické efektivnosti. Praktická část je zaměřena na konkrétní případ revitalizace brownfieldu, pomocí veřejné zakázky, včetně jejího ekonomického posouzení. Pro posouzení efektivnosti bude použito ekonomických analýz, konkrétně analýzy CBA, a také budou určeny socioekonomické dopady. Cílem druhé části je určit, zda takto provedená revitalizace byla ekonomicky výhodná pro statutární město Brno.
Ekonomická analýza stavebního projektu realizovaného soukromým investorem
Pavelek, Jan ; Bártů, Dominik (oponent) ; Hromádka, Vít (vedoucí práce)
Práce se zabývá investičním projektem revitalizace zemědělského brownfieldu. V teoretické části je zmíněna problematika brownfields. Dále je zaměřena na problematiku investic, hlavně investičního rozhodování, zdrojů financováni investic a ekonomického hodnocení investic. Praktická část se zabývá konkrétním případem revitalizace brownfieldu, a jeho ekonomického posouzení. Cílem této části je doporučení investorovi zda revitalizaci provést a za jakým účelem.

Viz též: podobná jména autorů
4 Pavelek, Jan
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.