Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 67 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Finanční situace v rodině a její vliv na vývoj dětí a mládeže v oblasti sportu a volnočasových aktivit
PŘIBYL, Jaroslav
Bakalářská práce se zabývá tématem finanční situace a její vliv na vývoj dětí a mládeže v oblasti sportu a volnočasových aktivit. Práce si klade za cíl ukázat, že dobrá finanční situace v rodině má vliv na to, zda děti mohou sportovat ve zvoleném odvětví. Spolu s tím se zde popisuje sport, volný čas, rodina a patologické jevy. V praktické části se objevuje výzkumná část prováděna kvalitativním výzkumem formou rozhovorů. Získávají se názory rodin, jejichž děti sportují a tyto rodiny je musí finančně podporovat.
Generování procedurálních terénů
Petlan, Michael ; Bartoň, Radek (oponent) ; Přibyl, Jaroslav (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se věnuje problematice algoritmů náhodného generování výškových map. Popisuje základní teoretické poznatky a rozvíjí je o využití L-systémů pro vytváření říční sítě. V rámci práce byla implementována knihovna algoritmů pro generování výškových map a jednoduchá aplikace, demonstrující její použití.
Location-aware data transfers scheduling for distributed virtual walkthrough applications.
Přibyl, Jaroslav ; Sochor, Jiří (oponent) ; Sojka, Eduard (oponent) ; Zemčík, Pavel (vedoucí práce)
Data transfers scheduling process is an important part of almost all distributed virtual walkthrough applications. Its main purpose is to preserve data transfer efficiency and rendered image quality. The most limiting factors here are network restrictions. These restrictions can be reduced using multi-resolution data representation, download priority determination and data prefetching algorithms. Advanced priority determination and data prefetching methods use mathematic description of motion to predict next position of a user. These methods can accurately predict only close future positions. In the case of sudden but regular changes in user motion direction (road networks), these algorithms are not sufficient to predict future position with required accuracy and at required distance. In this thesis a systematic solution to data transfers scheduling is proposed which solves also these cases. The proposed solution uses next location prediction methods to compute download priority or additionally prefetch data needed to render a scene in advance. Experiments show that compared to motion functions the proposed scheduling scheme can increase data transfer efficiency and rendered image quality during exploration of tested scene.
Detektor pohybu pro platformu Android
Komár, Michal ; Přibyl, Jaroslav (oponent) ; Láník, Aleš (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá implementací detektoru pohybu pro mobilní telefony s operačním systémem Android. Aplikace funguje jako detektor pohybu, se schopností upozornit na pohyb zaznamenaný vestavěným fotoaparátem. Jádro detektoru je napsáno v nativním kódu pro rychlejší zpracování na procesorech architektury ARM. Aplikace umožňuje různá nastavení pro optimalizaci detektoru v rozličných prostředích.
Interaktivní editor 3D terénu
Hulva, Jiří ; Vanek, Juraj (oponent) ; Přibyl, Jaroslav (vedoucí práce)
Cílem této práce je navrhnout a implementovat interaktivní editor 3D terénu. Program by měl být schopen vytvořit 3D model terénu ze vstupních dat, zobrazit jej a umožnit volný pohyb v zobrazené scéně. Uživatelům by měly být poskytnuty nástroje pro úpravu výškových map a povrchových textur. Mělo by být také umožněno načítání modelů objektů, jako jsou budovy nebo vegetace, a jejich umístění na vybrané pozice v terénu.
Znázornění práce cyklických motorů
Fajkus, Jan ; Granát, Jiří (oponent) ; Přibyl, Jaroslav (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce bylo seznámení se s různými cyklickými motory, pochopení jejich principu, popis jejich společných a rozdílných vlastností. Programová část projektu spočívala ve vytvoření vizualizace vybraných motorů v jazyce C/C++ pomocí openGL.
Optimalizace renderování rozsáhlého terénu
Luner, Radek ; Bartoň, Radek (oponent) ; Přibyl, Jaroslav (vedoucí práce)
Práce se zabýva optimalizací renderování rozsáhlých terénů. Vysvětluje základní metody a datové struktury určené pro optimalizace. Popisuje principy metod ROAM, Geometrical clipmaps, GPU Based Geometrical Clipmaps, GeoMipMapping a Chunked LOD. Jsou zde popsány implementační detaily systému pro optimalizaci scény založeném na metodě GeoMipMapping.
Rasterizace vektorových fontů na LCD
Hrušovský, Marek ; Přibyl, Jaroslav (oponent) ; Granát, Jiří (vedoucí práce)
Táto bakalárska práca sa zaoberá sub-pixelovovým zobrazením vektorového písma. Všeobecne popisuje reprezentáciu a vykreslovanie vektorového písma. Stručne porovnáva výhody oproti reprezentácii bitmapového písma. Zahrňuje informácie o sub-pixelovom zobrazení písma na monitoroch typu LCD, možnostiach a problémoch, ktoré tento typ zobrazenia prináša. Obsahuje popis implementácie demonštračného programu, ktorý vykresluje písmo pomocou sub-pixelov.
Vizualizace rozsáhlých modelů
Mokroš, Petr ; Chudý, Peter (oponent) ; Přibyl, Jaroslav (vedoucí práce)
Práce je zaměřena na zobrazování rozsáhlých modelů, především modelů terénů ve vysokém rozlišení. Zabývá se návrhem a implementací aplikace, která by umožňovala dělení rozsáhlých modelů terénů na menší části a teoretický rozbor toho, jak tuto lze výsledky práce využít pro plynulé zobrazování rozsáhlých scén v reálném čase. Implementace je provedena pomocí knihovny Open Inventor.
Zobrazování "nízké" vegetace v 3D prostoru
Řehánek, Jiří ; Přibyl, Jaroslav (oponent) ; Herout, Adam (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá zobrazováním nízké vegetace ve 3D prostoru v reálném čase. Nízkou vegetací se myslí tráva a keře. Nejdříve se podívá na již existující implementace vegetace ve 3D hrách, kde se prozkoumají vlastnosti pozorovatelné při samotném hraní a dojde k hodnocení vizuální kvality. Poté následuje návrh postupu při řešení této problematiky a popis implementace. V závěrečné části se shrnou dosažené výsledky.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 67 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 PŘIBYL, Jaroslav
1 Přibyl, J.
10 Přibyl, Jakub
15 Přibyl, Jan
1 Přibyl, Jan Bc.
9 Přibyl, Jiří
4 Přibyl, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.