Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 273 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Matematické a statistické metody pro podporu vývoje softwarových aplikací
Mandáček, Lukáš ; Šustrová, Tereza (oponent) ; Novotná, Veronika (vedoucí práce)
Moja bakalárska práca sa zaoberá vytvorením aplikácie, ktorej zámerom je analýza finančnej situácie firmy CIMAT, s.r.o. ktorú je schopná dosiahnuť pomocou matematických a štatistických metód. Pre tvorbu danej aplikácie je využitý programovací jazyk Python. Na základe výstupov získaných finančnou analýzou sú predložené návrhy na zlepšenie súčasného stavu spoločnosti.
Softwarová aplikace pro posouzení vybraných ukazatelů
Zdražilová, Eva ; Novotná, Veronika (oponent) ; Doubravský, Karel (vedoucí práce)
Tato práce se věnuje vývoji softwarové aplikace, která má za úkol počítat vybrané ukazatele. Teoretická část popisuje význam jednotlivých ukazatelů používaných v aplikaci. Praktická část se věnuje popisu aplikace, její naplnění daty od firmy ANECT a. s. a následně posouzení výstupů.
Softwarová aplikace pro posouzení vybraných ukazatelů
Bureš, Marek ; Novotná, Veronika (oponent) ; Doubravský, Karel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na vytvoření finančního plánu pro společnost Smartgym s.r.o. pomocí vybraných ukaztelů. To vše bude obsaženo v excelovské aplikaci, kterou společnost bude moci využívat kontinuálně i v dalších letech, a to nejen na opětovné výpočty ekonomických ukazatelů, jenž se za tu dobu určitě změnily, ale také k výpočtu statistických ukazatelů, jenž budou pomáhat investičním rozhodování společnosti.
Matematické a statistické metody pro podporu vývoje softwarových aplikací
Gřundělová, Barbora ; Doubravský, Karel (oponent) ; Novotná, Veronika (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na podporu vývoje softwarových aplikací s použitím matematických a statistických metod. Práce se zabývá řízením zásob ve společnosti Besta Trade s.r.o. Práce obsahuje rozbor teoretických východisek, které se zabývají zásobami a řízením zásob, analýzou současného stavu řízení zásob v dané společnosti a popisem zpracovaného programu pro snadné zjištění aktuálního stavu zásob na skladě.
Mathematical and Statistical Methods as Support of the Development of Software Applications
Takácsová, Karolína ; Šustrová, Tereza (oponent) ; Novotná, Veronika (vedoucí práce)
The bachelor thesis focuses on the analysis of beverage sales in a café and on the development of an application the Visual Basic for Applications programming language. The application allows the prediction of future sales based on the data obtained from analyses.
Mathematical and Statistical Methods as Support of the Development of Software Applications
Vaňková, Denisa ; Doubravský, Karel (oponent) ; Novotná, Veronika (vedoucí práce)
This work deals with the activities of mathematical and statistical methods to support the development of the software application. The software application is focused on supply in company and storage. Primarily is suited for use in the CINEMAX Skalica cinema. The application is created in Microsoft Excel, using Visual Basic. The thesis also deals with the analysis of the business and its processing.
Analýza ekonomických dat s využitím statistických metod
Grigoryeva, Ekaterina ; Novotná, Veronika (oponent) ; Michalíková, Eva (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá posouzením ekonomických ukazatelů společnosti “Samsung Electronics Czech and Slovak , s.r.o.” s využitím statistických metod a metod finanční analýzy. V práci bude provedeno kvalitní hodnocení fungování vybraného podniku, zjištění návrhu opatření vedoucích ke zlepšení jeho ekonomické situace. Metody a nástroje pro analýzu podniku budou probrány jak teoretický tak i prakticky. V závěru práce bude uveden kompletní přehled finanční situace podniku.
Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod
Ivachshenko, Olga ; Šustrová, Tereza (oponent) ; Novotná, Veronika (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou společnosti ABB, s. r. o. za použitím statistických metod. Práce se skládá ze dvou částí. První část se zaměřuje na vysvětlení jednotlivých ekonomických ukazatelů a popisuje regresní analýzu a časové řady. Druhá část obsahuje finanční analýzu společnosti a predikce budoucího vývoje pomocí statistických metod. Na základě analýz jsou popsány doporučení ke zlepšení finanční situace.
Matematické a statistické metody pro podporu vývoje softwarových aplikací
Medek, Jiří ; Doubravský, Karel (oponent) ; Novotná, Veronika (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na návrh aplikace, která bude sloužit pro analýzu finančních ukazatelů. Aplikace umožňuje automatický výpočet finančních ukazatelů a provedení regresní analýzy. Dále umožňuje detailní analýzu vypočítaných finančních ukazatelů pomocí časových řad.
Matematické a statistické metody pro podporu vývoje softwarových aplikací
Daněk, Radek ; Šustrová, Tereza (oponent) ; Novotná, Veronika (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na podporu vývoje softwarových aplikací za pomocí matematických a statistických metod. Jedno z témat týkající se této problematiky je řízení zásob. Diplomová práce se zabývá řízením zásob v pizzerii, kterou jsem důkladně zanalyzoval a na základě získaných dat a potřebných metod navrhl softwarovou aplikaci pro zjednodušení a urychlení zásobování surovin.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 273 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
6 NOVOTNÁ, Vendula
27 NOVOTNÁ, Veronika
9 NOVOTNÁ, Věra
6 Novotná, Vendula
2 Novotná, Vlasta,
9 Novotná, Věra
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.