Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 196 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vliv dezinfekčních prostředků na obsah kyseliny mléčné při výrobě rafinovaného cukru
Novotná, Hedvika ; Skoumalová, Petra (oponent) ; Horák, Radek (vedoucí práce)
Diplomová práce porovnává účinnost dezinfekčních prostředků na obsah kyseliny mléčné. Dezinfekčními prostředky, které byly použity k experimentální části jsou formalin a BetaStab®. Také byl pozorován a porovnáván obsah glukózy a kyseliny mléčné při zpracování konvenční řepy a biořepy. Na základě analýzy naměřených dat bylo zjištěno, že nejvyšší dezinfekční účinek na obsah kyseliny mléčné měl formalin, průměrná hodnota kyseliny dosahovala 275 mg/l. Při použití dezinfekce BetaStab® byly hodnoty kyseliny v průměru 350 mg/l. Při zpracování konvenční řepy bez použití dezinfekce činilo toto průměrné množství 371 mg/l a u zpracování biořepy, která byla také neošetřená, dosáhl obsah kyseliny hodnoty 467 mg/l. Obsah glukózy u difuzní šťávy dezinfikované formalinem dosáhl průměrné hodnoty 573 mg/l. Při aplikaci dezinfekce BetaStab® činil obsah glukózy v průměru 348 mg/l a podobná hodnota byla naměřená u zpracování biořepy – 328 mg/l. Nejvyšším obsahem glukózy disponovala neošetřená konvenční řepa, kde bylo dosaženo průměrné hodnoty 690 mg/l.
Damnatio memoriae - památníky 2. světové války v Chorvatsku
Dukić, Predrag ; Abu Ghosh, Yasar (vedoucí práce) ; Novotná, Hedvika (oponent)
V mé práci se věnuji tématu odstraňování a bourání památníků partyzánům a boji proti fašismu v období druhé světové války. Tento jev se v Chorvatsku odehrává v různých vlnách s proměnlivou intenzitou od 90. let minulého století. Moje práce vychází z opakovaných návštěv a terénního výzkumu, který jsem prováděl v Chorvatsku. Empirickou část práce tvoří narativní epizodické rozhovory a nezúčastněné pozorování slavnostních komemorací. Zkoumal jsem, jakým způsobem narátoři vysvětlují své postoje k památníkům jako symbolům určitého společenského pohledu na minulost. Ve své práci jsem čerpal z teorie sociálního původu paměti Maurice Halbwachsa a dalších teoretických konceptů, které se k jeho práci vztahují. Zajímaly mne mechanismy tvorby, udržování a přenášení sociální paměti z generace na generaci. Ukazuji na existenci více perspektiv při nahlížení na minulost a zkoumám, jaký dopad má tato multiplicita perspektiv na vztahy v chorvatské společnosti. Klíčová slova: identita, kolektivní paměť, komemorace, místa paměti, památníky, sociální spravedlnost, vzpomínaní.
Divadlo přes čáru - drogy v divadelním prostředí
Rybová, Tereza ; Spalová, Barbora (vedoucí práce) ; Novotná, Hedvika (oponent)
Práce dokumentuje specifický diskurz o (ne)užívání kokainu v divadelním prostředí, konkrétně mezi studenty a absolventy vysoké umělecké školy ve věkové skupině 20-30 let. Výzkum se tedy zaměřuje na užívání psychotropních látek v poměrně privilegovaném kontextu. Skrze fenomenologický design výzkumu dochází k pochopení žité zkušenosti aktérů. Data byla získána na základě třinácti hloubkových rozhovorů. Mezi respondenty byli zastoupeni neuživatelé, příležitostní uživatelé, osoby v ambulantní léčbě a bývalí distributoři drog. Studie se věnuje tomu, jak aktéři vnímají zážitky s jednotlivými drogami a jakým způsobem definují hranice přijatelnosti v rámci užívání psychotropních látek. Prostor je věnován i tomu, co uživatelé považují za zásadní během samotného aktu užití. Speciální pozornost je pak zaměřena na ekonomické vztahy, distribuci drog a vnímání nelegálnosti. Práce se dotýká i prožívání abstinence a ambulantní léčby. Kromě popisu užívání látek ve specifickém divadelního prostředí pohledem samotných aktérů, je poodhaleno, jakým způsobem v této skupině dochází k normalizaci užívání a jak se aktéři (ne)vymezují od celospolečensky podporovaného diskurzu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 196 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
33 Novotná, Hana
9 Novotná, Helena
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.