Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 11 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Language of Preference Formulae
Nedbal, Radim
There is a need for handling preferences in relational query languages that arises naturally in real-world applications dealing with possible choices generated by the current state of the world captured in the relational data model. To address this problem, we propose a fully declarative language for encoding preferences conditional on the current state of the world represented as a relation database instance. Being based purely on the qualitative type of information about the preference model, the language is intuitive and leads to a exible approach for specifying the most desirable choices of autonomous systems that act on behalf of their designers. Throughout the paper, we use an example of a control support system for a bank surveillance to motivate the need for our framework and to illustrate it.
Ontologický přístup k integraci geografických dat
Linková, Zdeňka ; Nedbal, Radim
V současném zpracování dat je klíčové, jak reprezentovat metadata. Jako slibná možnost se jeví využití existujícího rysu sémantického webu - ontologií. Článek prezentuje aplikaci v doméně dat GIS, na níž ilustruje ontologický přístup k integraci dat a zpracování dat.
Obecný relační datový model s preferencemi
Nedbal, Radim
Cílem příspěvku je prezentovat novy, obecný přístup k modelování preferenci nad relačním datovým modelem. Preference jsou definovány na množině relačních instanci, aby bylo možno zahrnout i nemonotónní operátory. Cílem je zobecnění relační algebry, které je v souladu se základními principy relačního datového modelu. Popis modelu by zároveň mel byt na dostatečně formální úrovni umožňující definici nových preferenčních konstruktoru a operaci a nove případné aplikace.
Relační model dat s uspořádáním
Nedbal, Radim
Článek prezentuje model relačního modelu dat obohaceného o pojem preference reprezentované pomocí částečného uspořádaní na množině všech relačních instancí daného relačního schématu. Toto obohacení se týká nejen reprezentace, ale i manipulace dat.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 11 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Nedbal, Richard
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.