Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Svařování tenkostěnného potrubí z korozivzdorných ocelí
Naď, Tomáš ; Sigmund, Marián (oponent) ; Kubíček, Jaroslav (vedoucí práce)
Práce vytvořená v rámci bakalářského studia, se zabývá technologií svařování tenkostěnných trubek z korozivzdorné oceli a rozborem svařitelnosti korozivzdorných ocelí. Je zde uveden základní popis svařitelnosti materiálu a základní vady při svařování, charakteristika korozivzdorných ocelí, jejich dělení, označování, legování a obecný přehled jejich svařitelnosti. V experimentální části jsou popsány vybrané technologie svařování, které se používají na výrobu tenkostěnného potrubí z korozivzdorné oceli (LBW, PAW, HFIW). Na závěr je zjišťováno, jakou technologií jsou představené vzorky tenkostěnného potrubí svařeny a je porovnávána makrostruktura svarů.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.